DZP Staré Město - Transformace ve Zlínském kraji - zvyšování kvality služeb

 

Transformace ve Zlínském kraji - zvyšování kvality služeb

Období realizace projektu: 10/2022 - 9/2025

Aktivity projektu Transformace ve Zlínském kraji - zvyšování kvality služeb naleznetev níže uvedeném odkazu

https://zlinskykraj.cz/transformace-ve-zlinskem-kraji-zvysovani-kvality-sluzeb-0

 

Předchozí projekt Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji byl realizován v období 10/2016 - 6/2022. 

Odkaz na ukončený projekt naleznete zde: https://zlinskykraj.cz/transformace-pobytovych-sluzeb-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-ve-zk-0