DZP Kunovice - Na Bělince - Canisterapie

Podpůrná léčebná metoda, která se zakládá na vztahu zvířete, které je k této činnosti speciálně vedené. Zvířata mají obrovský energetický náboj, z kterého můžeme čerpat velké množství energie a lásky. Používáním této metody můžeme zmírnit psychický dopad traumatizujících událostí na osoby se zdravotním postižením. Metoda využívá pozitivního působení zvířete na zdraví, především na psychiku člověka, pomocí ní se snáze navazuje kontakt s osobami obtížně komunikujícími, či přímo podporuje integraci těchto osob.