Domov se zvláštním režimem Uherské Hradiště - Výše úhrady za pobyt

Úhrada za pobyt

Měsíční úhrada za pobyt v našem domově je stanovena dle počtu dní v měsíci, dle typu pokoje a dle typu celodenní stravy. Domov zajišťuje stravu racionální, dietní, diabetickou, zvláštní a enterální.

Skutečná úhrada se počítá tak, aby po odečtení nákladů za ubytování a stravu zůstalo alespoň 15 % příjmů dle § 73, odst. 3, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v aktuálním znění.

Výše úhrady za stravu racionální, dietní, diabetickou a zvláštní je jednotná a činí 170,- Kč/den. 

Výše úhrady za stravu enterální činí 60,- Kč/den.

Uživatelé si sami hradí doplatky na léky, kadeřnici, pedikérku, hygienické potřeby či věci osobní potřeby.

Aktuálně platný ceník platný od 1. 1. 2021 naleznete v sekci dokumenty.

 

Fakultativní služby

V našem zařízení poskytujeme také fakultativní služby. Jedná se o služby poskytované nad rámec základních činností, které si uživatel hradí z vlastní finančních prostředků. Ceník viz dokumenty

Je možnost mít soukromé elektrospotřebiče na pokoji (TV, PC, mikrovlnná trouba, lednice, rádio, žehlička, varná konvice apod.). Tyto elektrospotřebiče se účtují 30,-Kč/měsíc/spotřebič. Je nutná revize těchto elektrospotřebičů.