Domov se zvláštním režimem Uherské Hradiště - Informace pro zájemce o službu

stránka se aktualizuje

 

Informace pro zájemce o sociální službu 
domova se zvláštním režimem

Nejste si jistí, jaká služba by byla pro Vás či Vaše rodinné příslušníky vhodná? Jestliže byste rádi získali informace o službách a možnostech, které mohou vést k řešení nebo zmírnění Vaší obtížné životní situace, neváhejte se obrátit na sociální pracovníky domova, viz kontakt.
Po předchozí domluvě nabízíme také prohlídku areálu domova.


 

Pro zájemce o sociální službu domova se zvláštním režimem doporučujeme následující postup:

1) Vyplnit formulář Žádost o poskytnutí sociální služby“ a doložit lékařský posudek registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu zájemce o poskytnutí sociální služby (vyplní praktický lékař). Dále případně doložit přílohy uvedené na zadní straně žádosti. 

Tiskopis žádosti si můžete:  

  • stáhnout z našich stránek v sekci dokumenty,
  • převzít na Domově pro seniory UH u sociálních pracovníků, kteří Vám rovněž poskytnou základní sociální poradenství a konzultaci ke všem dotazům,
  • vyzvednout na ředitelství Sociálních služeb,
  • vyzvednout u zdravotně sociálních pracovnic v Uherskohradišťské nemocnici.

2) Vyplněnou žádost včetně příloh odevzdejte osobně nebo poštou na adresu našeho domova k rukám sociálních pracovníků.

Adresa:

                Domov pro seniory
                Štěpnická 1139 
                6
86 06  Uherské Hradiště


CO BUDE NÁSLEDOVAT
Sociální pracovníci ověří úplnost a správnost údajů uvedených v žádosti. Následně provedou osobní jednání se zájemcem o službu, a to buď v Domově pro seniory UH, nebo v místě současného pobytu zájemce. Následuje posouzení žádosti komisí (která zasedá jednou za 14 dní). Poté je po komisi na adresu zájemce o službu písemně zasláno oznámení o zařazení do evidence čekatelů či zamítnutí žadatele.

 

Jednání se zájemcem o službu

Jednání se zájemcem o službu je zpravidla prvním krokem k navázání dobrého vztahu a budoucí spolupráce mezi zájemcem o službu a poskytovatelem služeb zastoupeným sociálním pracovníkem.

Zájemce a pracovník zařízení o sobě potřebují získat základní informace a vzájemnou důvěru.

Součástí jednání se zájemcem je u naší cílové skupiny osoba blízká, případně opatrovník nebo sociální pracovnice zařízení, kde je žadatel umístěn.

Jednání se zájemcem o službu je významné z toho důvodu, aby zájemce mohl rozpoznat, zda je právě tato služba to, co potřebuje a aby mohl sám formulovat, jakou pomoc si představuje.

Pracovník zařízení zjišťuje, co zájemce od služby očekává a společně pak formulují, jakým způsobem bude poskytovaná služba dohodnuté cíle naplňovat. Zájemce o službu je tedy před uzavřením Smlouvy o poskytnutí sociální služby seznámen se všemi podmínkami a možnostmi při poskytování této služby.