Domov se zvláštním režimem Uherské Hradiště - Kontakty

Domov pro seniory Uherské Hradiště
Štěpnická 1139,
686 06 Uherské Hradiště

Telefon: 572 414 532
Fax: 572 414 556


Vedoucí zařízení
Mgr. Lenka Šupková
Telefon: 572 426 532, 572 414 532
Mobil: 602 423 820
E-mail: lenka.supkova@ssluh.cz

Vedoucí sociálního úseku
Mgr. Petra Kusáková

Telefon: 572 426 530
Mobil: 731 287 060
E-mail: petra.kusakova@ssluh.cz

 

Pro příjem žádostí kontaktujte sociální pracovnici:

Sociální pracovnice 
Bc. Marie Adámková, DiS.
Telefon: 572 426 528
Mobil: 734 681 760
E-mail: marie.adamkova@ssluh.cz

 

Vrchní sestra
Jana Vacková
Telefon: 572 426 555, 572 426 533
Mobil: 734 681 761
E-mail: jana.vackova@ssluh.cz

Účetní
Vladislava Vybíralová
Telefon: 572 414 531
E-mail: vladislava.vybiralova@ssluh.cz

Oddělení DZR (pečovatelky, 3. patro)
Telefon: 572 426 309

Pracovna všeobecných sester DZR (3. patro)
Telefon: 572 426 300