Domov se zvláštním režimem Uherské Hradiště - Aktuality

 

Aktuální informace ze dne 30. 3. 2020: 

v rámci neustále se zpřísňujících opatření nebudeme do odvolání přebírat balíčky pro Vaše rodinné příslušníky. 
Děkujeme za pochopení.

Zajišťujeme našim uživatelům vše potřebné, ať už se jedná o nákup hygienických potřeb či pochutin v rámci pravidelných nákupů.

 

Aktuální informace ze dne 25. 3. 2020: 

prosíme všechny rodinné příslušníky o zvážení, zda je nezbytně nutné Vašim blízkým v tuto chvíli cokoliv nosit.

Prosíme, abyste vše, co budete chtít do Domova přinést, nejdříve konzultovali s personálem Domova telefonicky. Rádi Vám zodpovíme veškeré Vaše dotazy nebo zprostředkujeme telefonický kontakt s Vašimi blízkými. Kontakt na personál Domova naleznete zde.

 

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje je od 6. 3. 2020 Domov pro seniory Uherské Hradiště (jak služba domov pro seniory, tak služba domov se zvláštním režimem) pro návštěvy uzavřený.

Tento zákaz platí až do odvolání.

Děkujeme za pochopení.

 

ZÁKAZ POBYTU KLIENTŮ DS A DZR MIMO POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Na základě příkazu Ministerstva zdravotnictví ČR, a také v souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19 ve Zlínském kraji, vydávají Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. s platností od 13. března 2020 zákaz pobytu klientů mimo pobytové sociální služby, tedy dovolenky u rodinných příslušníků, rekreace apod.

V případě, že rodinný příslušník nebo klient bude trvat na pobytu mimo službu a nebude rozhodnutí respektovat, musí počítat s tím, že minimálně po dobu 14 pracovních dnů od odchodu ze sociální služby, se nebude moci vrátit zpět do zařízení, z důvodu ochrany ostatních klientů a pracovníků před možnou nákazou.

Při návratu bude muset podepsat písemné čestné prohlášení, že nepobýval v oblastech zasažených koronavirem COVID-19, nepřišel do styku s osobou v karanténě a nemá žádné akutní respirační onemocnění.

Ing. Marie Fremlová

ředitelka organizace

Kde nás najdete