Domov se zvlášním režimem Nezdenice - Základní činnosti

Základní činnosti jsou stanoveny u jednotlivých druhů služeb zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 50 jmenovaného zákona poskytujeme tyto základní činnosti:

a) poskytnutí ubytování,

b) poskytnutí stravy,

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

f) sociálně terapeutické činnosti,

g) aktivizační činnosti,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

a) poskytnutí ubytování

Nabízíme ubytování v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím. Uživatelé si mohou pokoje dovybavit dekoračními předměty případně vlastním nábytkem. Pracovníci zajišťují pravidelný úklid pokojů, praní a žehlení prádla ve vlastní prádelně zařízení.

b) poskytnutí stravy

V kuchyni Domova se zvláštním režimem připravujeme celodenní stravu odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních a 2 vedlejších jídel. Jídlo je podáváno ve společenské místnosti s jídelnou a kuchyňkou, v případě potřeby se strava dováží na pokoje.

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomáháme uživatelům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují pomoc při osobní hygieně, pomoc při umývání, použití WC, péči o vlasy a nehty apod.

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

S ohledem na zdravotní stav pomáhá personál uživateli při zvládání běžných úkonů (oblékání a svlékání, vstávání či přesunu z lůžka na vozík, polohování, podávání jídla a pití, podávání léků, pomoc při chůzi, pomoc s orientací uživatelů).

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Uživatelé mají možnost účastnit se kulturních a společenských akcí v Domově se zvláštním režimem i mimo Domov podle jejich výběru. Mohou za nimi docházet na návštěvu do Domova se zvláštním režimem jejich příbuzní a přátelé. Na požádání objednáme, případně doprovodíme, uživatele ke kadeřnici, na pedikúru, do obchodu.

f) sociálně terapeutické činnosti

Pracovnice provádí s uživateli aktivity zaměřené na rozvoj osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností.

g) aktivizační činnosti

Pracovníci zabezpečují uživatelům zájmovou a kulturní činnost v Domově se zvláštním režimem. Pomáhají při upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností uživatelů. Ostatní činnosti (např. výtvarné, hudební a další) vedou uživatele ke zklidnění, vytvoření dobré pohody a radostného naladění.

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pracovníci Domova se zvláštním režimem pomáhají v případě potřeby při vyřizování běžných záležitostí (např. na úřadech apod.).

Sociální služba je poskytována na adrese Nezdenice 233, 687 32, doprovody v rámci základních činností mohou být realizovány i mimo adresu zařízení.