Domov se zvlášním režimem Nezdenice - Veřejný závazek

Posláním naší služby je vytvořit bezpečný, důstojný a spokojený domov osobám s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence, které v důsledku ztráty paměťových a orientačních schopností nemohou již nadále setrvávat ve svém přirozeném prostředí a potřebují podporu, pomoc a péči tak specifickou, která bude směřovat k udržení jejich stávajících schopností a dovedností. 

Zásady poskytování sociální služby

  • zásada zachování důstojnosti  
  • zásada dodržování lidských práv a základních svobod
  • zásada respektování vlastního rozhodnutí uživatele
  • zásada osobního přístupu k uživateli dle jeho individuálních potřeb a přání
  • zásada podpory v zachování stávajících schopností a dovedností