Domov se zvlášním režimem Nezdenice - Cílová a vyloučená skupina

Služba je určena osobám od 60 let a více.

Cílovou skupinou jsou osoby od 60 let, kteří trpí Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demence, a proto nejsou schopni postarat se sami o sebe ve svém domácím prostředí, mají sníženou míru soběstačnosti a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, která jim nemůže být zajištěna členy rodiny ani za pomoci jiných sociálních služeb.

Službu nedokážeme poskytnout (vyloučená skupina)

  • osobám žádajícím o sociální službu, kterou poskytovatel neposkytuje,
  • osobám, které žádají o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,
  • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení
  • osobám s akutní infekční nemocí.