Domov se zvláštním režimem Kvasice - Kontakt

Domov se zvláštním režimem Kvasice
Parková 21, 768 21 Kvasice
Telefon (stálá služba): 573 358 009 
Mobil: 731 594 845

Vedoucí zařízení
Mgr. Monika Vymazalová
Telefon: 573 358 008
Mobil: 605 724 615
E-mail. monika.vymazalova@ssluh.cz

Sociální úsek
Mgr. Irena Horková, vedoucí sociálního úseku
Telefon: 734 691 183,  575 759 649
Email: irena.horkova@ssluh.cz

Bc. Jitka Popovská, sociální pracovnice, nyní DPN
Zástup: Bc. Kateřina Vaculíkková , tel: 731 025 866
E-mail:  katerina.vaculikova@ssluh.cz

Vedoucí přímé péče
Hana Podaná
E-mail: hana.podana@ssluh.cz 

Aktivizační pracovník
Lenka Machalová
E-mail: lenka.machalova@ssluh.cz 

Vedoucí sestra Zdravotního úseku Kvasice
Bc. Hana Obadalová
Telefon: 732 383 751
E-mail: hana.oabadalova@ssluh.cz

Účetní 
Irena Tesaříková
Telefon: 575 759 996
Mobil: 731 627 756
E-mail: irena.tesarikova@ssluh.cz

Skladní 
Dagmar Sedlářová
Tel: 575 759 995
Email: dagmar.sedlarova@ssluh.cz