Domov se zvláštním režimem Buchlovice - O domově

Motto: „Neměli bychom si namlouvat, že musíme činit obrovské věci. Stačí malé, ale s velkou láskou.“

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Buchlovice je specializovaná sociální služba vybudovaná za pomoci Finančního mechanismu EHP/Norsko, jehož cílem je podpora zlepšení poskytování sociálních služeb se zaměřením na péči o osoby s demencemi ve Zlínském kraji. Projekt byl dokončen 31.12.2010. 

Poslání služby

Posláním služby Domov se zvláštním režimem Buchlovice je poskytování pobytové sociální služby osobám s různými typy demence, které z důvodu trvalých změn zdravotního stavu potřebují pravidelnou podporu a péči, kterou jim nemůže zajistit rodina nebo návazná služba. Poskytování kvalifikované sociální služby je přizpůsobeno specifickým potřebám uživatelů tak, aby mohli prožít co nejspokojenější život.

Cíle služby

1. Zajistit bezpečný, důstojný a klidný život uživatelů.

2. Zachovat co nejdelší fyzickou a psychickou pohodu uživatelů aktivním prožíváním volného času a společenského vyžití.

3. Podporovat uživatele v kontaktech s rodinou a blízkými osobami.

Cílová skupina

Občané od padesáti let, kteří z důvodu onemocnění (např. Alzheimerovou demencí, vaskulární demencí apod.), nejsou schopni sami o sebe pečovat. Pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují pravidelnou podporu a péči jiné osoby. Tato podpora a péče jim nemůže být zajištěna jiným způsobem (rodinou, pečovatelskou službou, osobními asistenty a pod.).

             

Zásady poskytování služby

Individuální přístup k uživateli, který souvisí s individuálním plánem služby 

- respektujeme životní hodnoty každého uživatele

- vycházíme z potřeb, dovedností, schopností a přání uživatele

Uživatel služby je rovnocenný partner    

- chováme se k uživateli jako k sobě rovnému

- přistupujeme k uživateli bez předsudků

- nezlehčujeme problémy uživatele

Dodržování práv uživatele                               

- respektujeme  rozhodnutí uživatele, není-li v rozporu s Domácím řádem zařízení či Smlouvou o poskytování služby (viz Domácí řád, Směrnice k ochraně práv a střetům zájmů)

- dodržujeme Etický kodex pracovníka DZR Buchlovice

 

 Důvody pro odmítnutí žadatele:

  • Žadatel požaduje sociální službu, kterou naše zařízení neposkytuje s ohledem na cílovou skupinu zařízení.
  • Kapacita domova je obsazená, není pro žadatele volné místo.
  • Zdravotní stav žadatel vyžaduje celodenní ústavní péči ve zdravotnickém zařízení.
  • Žadatel, kterému poskytovatel v době kratší než šest měsíců před podáním nové žádosti vypověděl smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Nejsme schopni zajistit podporu a péči žadatelům:

1. Kteří trpí demencí a ta vznikla:

  • po úrazu mozku
  • po nádoru mozku
  • po infekci HIV v pokročilém stádiu  
  • po zánětech mozku (např.herpes virus)
  • po metabolickém a toxickém poškození mozku (při rozvinuté cirhóze jater, alkoholismu)                                                                                                                                  

2. Kteří potřebují celodenní asistenci z důvodu, že jsou od narození neslyšící, nevidomí.

3. Kteří se z důvodu užívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek chovají agresivně.

4. Kteří trpí psychiatrickým onemocněním.

Na základě dosavadní praxe jsme přišli k závěru, že není vhodné společné soužití seniorů s uživateli, kteří trpí některou z výše uvedených závislostí. Vyvarujeme  se tak častým konfliktům a vzájemnému porušování práv uživatelů. Tímto omezením zajistíme našim seniorům klidné, nerušené a bezpečné prožití stáří a vytvoříme pro ně kvalitní pobytovou službu, která je vždy v zájmu uživatelů a není v souladu s ohrožením lidských práv a základních svobod osob.

Kapacita zařízení: 50 lůžek

Věková kategorie: občané od 50 let

Video: Virtuální průvodce domovem  - DOMOV PRO SENIORY BUCHLOVICE

Profil Domova se zvláštním režimem i na Facebooku: https://www.facebook.com/DsADzrBuchlovice 

 

 

Pro zájemce o službu: 

 

Kde nás najdete