Domov pro seniory Uherský Ostroh - O domově

Domov pro seniory Uherský Ostroh  je začleněn pod příspěvkovou organizací Sociální služby Uherské Hradiště p.o.  Poskytuje pobytovou sociální službu pro 38 uživatelů.Zařízení usiluje především o to, aby uživatelé žijící v Domově byli co nejdéle soběstační, aby nezůstali izolováni (nebyli odloučeni od okolí) a žili, co nejvíce běžným způsobem života.
Služby Domova respektují individuální charakter každé osoby, chrání soukromí, podporují její důstojnost a sociální začleňování.

Domov vznikl v roce 1992 adaptací jeslí.Od září 2008 až do července 2010 probíhala v zařízení rozsáhlá rekonstrukce s přístavbou. V měsíci srpnu 2010 pak bylo 18 stávajících uživatel přestěhováno do nových prostor  a postupně bylo přijato dalších 20 nových uživatel. Tak se kapacita zvýšila na konečných 38 osob.Rekonstrukcí a přístavbou bylo vybudováno pro uživatele 20 jednolůžkových a 9 dvoulůžkových pokojů s WC a sprchovým koutem, velká jídelna s odpočinkovou zónou, terasy, balkony, prádelenský a kuchyňský provoz. Prostory pokojů a chodeb jsou bezbariérové. Nově přistavená třípodlažní budova je propojena se starou budovou lůžkovým výtahem.Ve staré budově jsou 4 jednolůžkové a 1 dvoulůžkový pokoj pro imobilní uživatele, mají společnou koupelnu a WC.

Poskytujeme  tyto  základní činnosti:

 • ubytování
 • stravu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • aktivizační činnosti
 • sociálně terapeutické činnosti
 • zprostředkování služeb a kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Klientům nemůžeme poskytnout:

 • stálou přítomnost lékaře
 • zdravotnické úkony, které mohou být  konány jen v přítomnosti lékaře
 • individuální osobní  asistenci
 • odbornou fyzioterapii (elektroléčbu)

Personální zajištění

V zařízení pracuje celkem 29 zaměstnanců:

 • 1 vedoucí
 • 1 sociální pracovnice
 • 1 sociální a aktivizační pracovnice
 • 1 vedoucí přímoobslužné péče
 • 4 registrované sestry ( z toho 1 vrchní sestra)
 • 13 pracovnic přímoobslužné péče
 • 1 účetní, skladní
 • 3 uklízečky, pradleny
 • 3 kuchařky
 • 1 provozář


Zaměstnanci tvoří jeden tým, který vzájemně komunikuje a spolupracuje. Pracovní tým je vedený snahou o poskytování kvalitní sociální služby, která je orientována na rozvoj uživatele. Aby mohla být služba kvalitně poskytována a reflektovala nové poznatky, všichni zaměstnanci zařízení se permanentně vzdělávají.
Zaměstnanci dodržují etické kodexy, mlčenlivost, respektují lidskou důstojnost, soukromí a práva uživatel.

Postup při podávání žádosti

Pokud se rozhodnete pro poskytování sociální služby v našem zařízení, doporučujeme Vám zachovat následující postup:

1. Zájemce o službu  vyplní formulář „Žádost o poskytnutí sociální služby“, jehož součástí je lékařský posudek o zdravotním stavu, které zpracuje lékař.

2. Tiskopis žádosti si můžete :

 • stáhnout z internetu na stránkách  www.ssluh.cz
 • převzít u sociální pracovnice, nebo vedoucí Domova, které Vám rovněž poskytnou  poradenství a konzultaci ke všem dalším dotazům
 • vyzvednout také na ředitelství Sociálních služeb Uh.Hradiště, p.o., Štěpnická 1139

3. vyplněný formulář žádosti odevzdejte  (osobně, poštou) na adresu Domova

Doklady, které budete potřebovat při nástupu do domova

 • občanský průkaz
 • průkazku zdravotní pojišťovny
 • léky, které potřebujete na 3 dny po nástupu, včetně jejich přesného dávkování
 • hygienické pomůcky na první měsíc pobytu (v případě, že je klient používá)
 • finanční hotovost na první výdaje - zaplacení úhrady do konce kalendářního měsíce, ve kterém uživatel nastupuje do DS, doplácení léků apod.

  Při jakýchkoli otázkách nás neváhejte kontaktovat, nebo navštivte naše zařízení osobně.
  Kontakt: 572 591 290
  Adresa: Domov pro seniory Uherský Ostroh Školní 774, Uherský Ostroh 687 24

Cílová skupina

Cílovou skupinou Domova pro seniory Uherský Ostroh jsou senioři, kteří dosáhli věku 60 let a dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ust. § 49,  potřebují pomoc jiné osoby, protože mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, nejsou schopny se o sebe postarat v domácích podmínkách, ani za pomoci rodiny či terénních služeb.

 • mladší senioři od 60- 80 let věku
 • starší senioři nad 80 let

Důvody pro odmítnutí žadatele:

1. Zdravotní:

 • Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže

a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

 • žadatel potřebuje individuální osobní asistenci
 • s Alzheimerovou chorobou
 • žadatelé, kteří mají těžké psychické postižení nebo demenci, jejichž potřeby nelze v zařízení naplnit 
 • kteří potřebují podporu dýchání pomocí kyslíkového přístroje
 • s prokázanou závislostí na návykových látkách /alkoholici, toxikomani/
 • nevidomým
 • hluchoněmým
 • osobám s mentálním postižením
 • osobám s duševním onemocněním

Nejsme schopni zajistit podporu a péči žadateli nevidomému a hluchoněmému z důvodu neznalosti znakové řeči a Braillova písma ze strany personálu a dalším výše uvedeným z důvodu, že by mohli narušovat klidné soužití v kolektivu nebo i ohrozit zdraví svoje a ostatních uživatel či personálu.

2. sociální

 • plná kapacita Domova – viz. Standard č.3- Evidence žadatelů
 • žadateli, který žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu poskytovatel téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
 • žadatel, který by svým přijetím do Domova řešil pouze rodinnou nebo bytovou situaci

Cíle

Hlavním cílem Domova pro seniory Uherský Ostroh  je poskytovat sociální služby seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech, zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a tuto péči nelze zajistit v přirozeném sociálním prostředí jinými dostupnými službami.

Dalšími obecnými cíli jsou:

 • podpora samostatnosti a soběstačnosti uživatelů
 • podpora uživatel v odpovědnosti za své chování a samostatné rozhodování
 • poskytování služby na základě individuálních potřeb a přání vyjádřených jak uživatelem, případně jeho blízkých, tak i ze strany zaměstnanců a dalších osob z okolí uživatele
 • na základě pravidelně aktualizovaných individuálních plánů poskytovat službu kvalitně a efektivně  
 • služby poskytovat kvalifikovaným personálem na profesionální úrovni 

Dlouhodobé rozvojové cíle

Pracovníci:

 • poskytovat kvalitní služby pro uživatele
 • vytvořit dobrý a stabilní pracovní kolektiv
 • podporovat vzdělávání všech pracovníků zařízení
 • zavést pravidelné konání volnočasových aktivit a drobné RHB uživatel 
 • motivovat zaměstnance k dobrému pracovnímu nasazení
 • aktualizovat standardy kvality i ošetřovatelské standardy
 • pravidelná spolupráce s jinými subjekty, které budou nápomocny pro rozvoj zařízení i pracovníků
 • udržovat fungující systém odborných supervizí

Domov

Stavebně:

 • částečné zakrytí horní terasy
cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Štěpnická 1139, 68601 Uherské Hradiště, IČ: 00092096.

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Štěpnická 1139, 68601 Uherské Hradiště, IČ: 00092096.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.