Domov pro seniory Uherský Ostroh - Aktuality

 

                                  OD 11.12.2021 JE DOMOV PRO SENIORY UHERSKÝ OSTROH OPĚT OTEVŘEN PRO NÁVŠTĚVY.

PRO NÁVŠTĚVY PLATÍ NÍŽE UVEDENÉ PODMÍNKY.

 

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY UHERSKÝ OSTROH

( PLATNOST OD 22.11.2021)

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR:

omezují u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory
a domovů se zvláštním režimem návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele prokáže, že splňuje následující podmínky:

 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem provedený zdravotnickým pracovníkem, nebo
 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národní certifikát o provedeném očkování, který obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typy vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo: 

          - nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu,

 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní
 • NEAKCEPTUJEME VOLNĚ PRODEJNÉ SAMOTESTY

Osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu). 

V případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.

Návštěvy budou probíhat v návštěvní dny : úterý, čtvrtek, sobota 

vždy od 13:30 - 16:30

Maximálně 2 osoby v jeden čas pro navštěvovanou osobu .

Maximální délka návštěvy 1 hodina.

Na dvoulůžkovém pokoji je současně možná návštěva pouze u jednoho uživatele.

Uživatelům je možné přinášet hygienické potřeby, pochutiny a drobnosti.

Návštěvy u COVID+  uživatelů a uživatelů v karanténě jsou zakázány.

Návštěvu si z kapacitních důvodů předem rezervujte.- tel. číslo: 572 591 290

Pokyny pro návštěvy:

 • Návštěvy se nejprve ohlásí ve vestibulu domova, kde prokáží shora uvedené doklady. Návštěvy musí být zapsány do Knihy návštěv, každá osoba, včetně uvedení telefonického kontaktu na svoji osobu. Pravdivě odpoví na dotazy ohledně symptomů onemocnění COVID- 19 u své osoby a stvrdí svým podpisem v knize návštěv.

          Pokud má navštěvující osoba pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.

 • Dezinfikujte si ruce dezinfekčním roztokem, je na stolku při vstupu do zařízení.
 • Použijte vlastní osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to

  nový, originálně zabalený respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

 • Dodržujte odstup 2 m od příbuzného i každé druhé osoby.
 • Návštěvy nemohou používat sociální zařízení na pokoji uživatele, v případě nezbytnosti použijí WC u jídelny. O této skutečnosti informujte ihned pracovníka zařízení k provedení dezinfekce WC.
 • Není povolen volný pohyb návštěv po zařízení, návštěva proběhne vždy na jednom místě.
 • Pokud návštěvníci nebudou respektovat výše zmíněné pokyny, je personál oprávněn návštěvu ze zařízení vykázat a v odůvodněných případech přivolat Policii ČR.

Omezení návštěv se nevztahuje na uživatele v terminálním stádiu – posuzováno individuálně.

Děkujeme vám, že chráníte dodržováním uvedených pravidel svého příbuzného, všechny ostatní klienty i zaměstnance v našem zařízení před možnou nákazou.

  


WhatsApp VIDEOHOVOR s uživatelkou / uživatelem
Telefonní číslo: 775 899 092

Pokud si přejete zprostředkování videohovoru s uživatelkou / uživatelem našeho zařízení, kontaktujte nás nejdříve na tel. čísle 572 591 290 a my vám již videohovor zprostředkujeme.