Domov pro seniory Uherský Ostroh - Aktuality

V rámci neustále se zpřísňujících preventivních opatření informujeme veřejnost,

že do odvolání nebudeme přebírat balíčky pro uživatele.

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

Zajišťujeme našim uživatelům vše potřebné, ať už se jedná o nákup hygienických

potřeb či pochutin v rámci pravidelných nákupů.

 

 

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY DOMOVA

 

Od 3.3.2020

ZÁKAZ NÁVŠTĚV 

 

Zákaz návštěv od 6.3.2020 do odvolání ve všech zařízeních Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvková organizace

 

Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., na základě doporučení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje a Ministerstva zdravotnictví České republiky zakazují návštěvy ve všech svých zařízeních sociálních služeb v souvislosti s epidemiologickou situací výskytu COVID-19 (koronavir).

 

Děkujeme za pochopení.


Ing. Marie Fremlová
Ředitelka organizace

 

 

ZÁKAZ POBYTU KLIENTŮ DS A DZR MIMO POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Na základě příkazu Ministerstva zdravotnictví ČR, a také v souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19 ve Zlínském kraji, vydávají Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. s platností od 13. března 2020 zákaz pobytu klientů mimo pobytové sociální služby, tedy dovolenky u rodinných příslušníků, rekreace apod.

V případě, že rodinný příslušník nebo klient bude trvat na pobytu mimo službu a nebude rozhodnutí respektovat, musí počítat s tím, že minimálně po dobu 14 pracovních dnů od odchodu ze sociální služby, se nebude moci vrátit zpět do zařízení, z důvodu ochrany ostatních klientů a pracovníků před možnou nákazou.

Při návratu bude muset podepsat písemné čestné prohlášení, že nepobýval v oblastech zasažených koronavirem COVID-19, nepřišel do styku s osobou v karanténě a nemá žádné akutní respirační onemocnění.

Ing. Marie Fremlová

ředitelka organizace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kde nás najdete