Domov pro seniory Uherské Hradiště - Cílová a vyloučená skupina

Cílová skupina

Senioři (60 let a více), kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a kteří nejsou schopni tuto nepříznivou sociální situaci zvládnout ve svém přirozeném prostředí za pomoci rodiny nebo jiných typů sociálních služeb.

Důvody pro odmítnutí žadatele:

  • zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
  • zájemce žádá sociální službu, kterou poskytovatel neposkytuje,
  • zájemce, který žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel téže sociální služby v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,
  • zdravotní stav zájemce vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení,

  • zájemce trpí akutním infekčním onemocněním,
  • chování zájemce způsobené duševním onemocněním by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (agresivní chování, ohrožování svého života a zdraví nebo zdraví a života jiných lidí atd.),

  • zařízení není schopno naplnit specifické potřeby zájemce trpícího demencí.