Domov pro seniory Uherské Hradiště - O domově

 

Domov pro seniory Uherské Hradiště sídlí ve Štěpnické ulici,
v klidové části města a blízkosti lesoparku. Celý areál domova je situován v prostorné zahradě, nedaleko Uherskohradišťské nemocnice. Dopravní spojení z centra města do zařízení je dostupné pomocí MHD, popřípadě cca 15 min. chůze z vlakového nádraží.

Provoz domova byl slavnostně zahájen v červnu roku 1985 a od té doby prošel celou řadou stavebních úprav, včetně přistavení vlastní prádelny a společensko-kulturní místnosti.

Poslední rozsáhlou rekonstrukcí realizovanou v období 7/2009 - 7/2010 bylo přistavěno páté podlaží,  jehož přístavba řeší ubytování pro osoby se specifickými potřebami – vozíčkáře, nové interiérové vybavení a technologie, odpovídající současným technickým, provozním, hygienickým a estetickým požadavkům pro naši cílovou skupinu uživatelů, za dodržení podmínek kladených na standardy kvality poskytovaných služeb. Přestavba byla realizována na základě projektu Domov pro seniory Uherské Hradiště - zlepšení kvality služeb pro seniory se specifickými potřebami financovaného z prostředků Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši cca 45,6 mil. Kč.

Na ostatních pokojích došlo k výměně elektrických rozvodů, byly vybudovány nové odpady, vyměněn nábytek, nové WC s obklady.

Ubytovací prostory slouží pro 112 uživatelů ve 34 jednolůžkových, 39 dvoulůžkových pokojích s umyvadlem, sociálním zařízením a lodžií.

Domov pro seniory se skládá ze dvou budov, vzájemně propojených krčkem:

v první dvoupodlažní budově se v přízemí nachází vrátnice, společná jídelna, stravovací provoz včetně zázemí kuchyně, kanceláře sociálních pracovníků a dílna údržby. V prvním patře jsou kanceláře vedení domova, vedoucí sestry a účetní domova,

druhá budova - ubytovací část, je pětipodlažní. Na každém patře jsou společné koupelny, zvlášť pro muže a ženy a čajové kuchyňky s lednicemi. V budově jsou dva výtahy - osobní a lůžkový výtah. Jeden osobní výtah byl zrušen a místo něj vybudováno evakuační schodiště. Boční vstup do domova je opatřen rampou pro uživatele, pohybující se pomocí invalidních vozíků. Taktéž i vstupy na zahradu domova, takže zařízení je bezbariérové.

V prostorách zahrady je ke spojovacímu krčku přistavena víceúčelová kulturně-společenská místnost a v zadním traktu pozemku je prádelna domova. V předním traktu zahrady se nachází altán a pergola s posezením v letních měsících.

Dále jsou zde místnosti vyčleněné pro poskytování komunálních služeb (kadeřník, holič, pedikérka) a prostory vyhrazené pro rehabilitaci, ergoterapii, malé společenské místnosti s televizí a velký společenský sál. 

 

 

Motto domova: Stáří je zatím jediný možný způsob, jak se dožít vysokého věku.

Domov pro seniory Uherské Hradiště poskytuje pobytové služby v Domově pro seniory celoročně, a to vždy na základě vzájemné dohody s uživatelem podle jeho individuálních potřeb.

Posláním Domova pro seniory Uherské Hradiště je poskytovat:

 • ubytovací, stravovací a ošetřovatelské služby pro seniory s ohledem na jejich individuální potřeby a s možností svobodné volby
 • podporu, případně i pomoc k prodloužení doby vlastní soběstačnosti a nezávislosti na jiné osobě
 • péči prostřednictvím kvalifikovaného personálu v zařízení Zlínského kraje
 • prostředí pro důstojný život ve stáří při dodržování základních lidských práv a svobod

Hlavním účelem  
je poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého věku a zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci (nesoběstačnost, fyzické nebo psychické omezení, osamělost), kterou nejsou schopni překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny a potřebují pravidelnou podporu nebo pomoc při zajištění svých potřeb, s cílem zachovat a rozvíjet svoji soběstačnost, společenské návyky a dovednosti
 

Zásady poskytované služby vychází se zásad Domova pro seniory Uherské Hradiště:

 • úcta k člověku prostřednictvím důstojného, rovnocenného a partnerského jednání
 • respektování práva na soukromí a svobodnou vůli dle individuálních potřeb 
 • individuální přístup vzhledem k potřebám jednotlivých uživatelů a zájemců o službu
 • přizpůsobování služeb potřebám uživatelů a zájemců o službu (flexibilita)
 • zajištění bezpečí a ochrany osobního majetku
 • podpora, případně pomoc při prodloužení doby soběstačnosti a nezávislosti na jiné osobě

 
Kdy a kde jsou služby Domova pro seniory poskytovány:

Služby jsou poskytovány  nepřetržitě, celodenně na adrese:

Domov pro seniory Uherské Hradiště
Štěpnická 1139
686 06 Uherské Hradiště

Doprovody v rámci základních činností mohou být realizovány i mimo adresu zařízení.

Poskytujeme tyto základní služby:

 • poskytování pobytových služeb sociální péče v nepřetržitém provozu, formou celoročního ubytování
 • poskytnutí celodenní stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Vizí Domova pro seniory Uherské Hradiště je být kvalitní službou, která dokáže trvale získávat zájem nových žadatelů.
Vzhledem k žádostem žadatelů je naší snahou orientovat se na osoby vyžadující celodenní péči, kterou si již nejsou schopny zajistit sami, ani s pomocí rodiny nebo terénních služeb, a na této péči jsou zcela závislé.
Díky takovému složení uživatelů by další snahou bylo snížení kapacity obyvatel DS UH, ale zároveň zachování stávajícího počtu zaměstnanců, jelikož orientací na takové osoby by se zvýšila náročnost na poskytovanou péči. Tímto krokem by došlo současně i k navýšení jednolůžkových pokojů, kterých je stále nedostatek.

Vyškolený personál se podílí nejen na přímé péči, ale společně aktivně  přistupuje ke každému uživateli a podílí se na tvorbě kvalitního individuálního plánu (tvorba a realizace individuálního plánu, volnočasové aktivity uživatelů).

Cílem naší služby je taktéž průběžná práce na Standardech kvality sociálních služeb v rámci celého pracovního týmu, aby bylo naše zařízení kvalitně připraveno pro plánovanou inspekci kvality sociálních služeb.

Domov pro seniory Uherské Hradiště je pobytová sociální služba, která se řídí a postupuje  podle schválených metodik, postupů a dalších vnitřních směrnic poskytovatele.

 

Virtuální prohlídka Domova pro seniory Uherské Hradiště