Domov pro seniory Uherské Hradiště - Dobrovolnictví

Domov pro seniory Uherské Hradiště spolupracuje s různými dobrovolnickými organizacemi, především však s Dobrovolnickým centrem Oblastní Charity Uherské Hradiště a Maltézskou pomocí.

Všichni dobrovolníci, kteří do domova docházejí, věnují svůj volný čas, své dovednosti, znalosti a zkušenosti našim klientům bez nároku na finanční odměnu. Zkušenost ukazuje, že vzájemná spolupráce mezi dobrovolníky a klienty je přínosná pro obě strany, obohacuje jejich životy, vřelé vztahy a lidské hodnoty.


Kdo se může stát dobrovolníkem?

Dobrovolníkem může být téměř každý starší 15 let. Lidé s různými zájmy a zálibami, kteří jsou ochotni trávit svůj volný čas s klient našeho domova.  

 

Náplň práce dobrovolníků:

  • tzv. „sociální komunikace“ s cílem navození duševní pohody klienta - vzájemné rozhovory, společenské hry, vycházky, předčítání knih či denního tisku atp.,
  • doprovod klienta při zdravotních procházkách,
  • zprostředkování komunikace mezi klientem a vnějším světem,
  • zprostředkování komunikace mezi klientem a pracovníky zařízení,
  • další speciální činnosti související se sociální komunikací.