Domov pro seniory Nezdenice - Základní činnosti

Základní činnosti jsou stanoveny u jednotlivých druhů služeb zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 49 jmenovaného zákona poskytujeme tyto základní činnosti:

a) poskytnutí ubytování,

b) poskytnutí stravy,

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

f) sociálně terapeutické činnosti,

g) aktivizační činnosti,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

a) poskytnutí ubytování

Nabízíme ubytování v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím / bez příslušenství. Uživatelé si mohou pokoje dovybavit dekoračními předměty případně vlastním nábytkem. Pracovníci Domova zajišťují pravidelný úklid pokojů, praní a žehlení prádla ve vlastní prádelně Domova.

b) poskytnutí stravy

V kuchyni Domova připravujeme celodenní stravu odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu tří hlavních jídel. Jídlo je podáváno v jídelně, v případě potřeby se strava dováží na pokoje.

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

S ohledem na zdravotní stav a po domluvě s uživatelem pomáhá personál uživateli při zvládání běžných úkonů (oblékání a svlékání, vstávání či přesunu z lůžka na vozík, polohování, podávání jídla a pití, podávání léků, pomoc při chůzi, pomoc s orientací uživatelů).

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomáháme uživatelům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují pomoc při osobní hygieně, pomoc při umývání, použití WC, péči o vlasy a nehty apod.

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Uživatelé mají možnost účastnit se kulturních a společenských akcí v Domově i mimo Domov podle jejich výběru. Mohou za nimi docházet na návštěvu do Domova jejich příbuzní a přátelé. Na požádání objednáme, případně doprovodíme, uživatele ke kadeřnici, na pedikúru, do obchodu.

f) sociálně terapeutické činnosti

Pracovnice provádí s uživateli aktivity zaměřené na rozvoj osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností.

g) aktivizační činnosti

Pracovníci zabezpečují uživatelům zájmovou a kulturní činnost v Domově. Pomáhají při upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností uživatelů.  

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pracovníci Domova pomáhají v případě potřeby při vyřizování běžných záležitostí (např. na úřadech apod.).

Sociální služba je poskytována na adrese Nezdenice 233, 687 32, doprovody v rámci základních činností mohou být realizovány i mimo adresu zařízení.