Domov pro seniory Nezdenice - Výše úhrady za pobyt

ÚHRADA ZA POBYT
Úhrada za pobyt vychází ze zákona č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky. Měsíční úhrada je stanovena dle počtu dní v měsíci, dle typu pokoje a dle typu celodenní stravy (cena surovin včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy). Po úhradě za ubytování a stravu musí klientovi zůstat alespoň 15% jeho příjmu. Klienti si sami hradí doplatky na léky, kadeřnici, pedikérku, hygienické potřeby, osobní potřeby atd.

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
Za poskytované sociální služby se platí částka ve výši aktuálně přiznaného příspěvku na péči. Je-li klient příjemcem tohoto příspěvku, pak se tento příspěvek stává podle § 73 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v pozdějším znění poskytovateli sociálních služeb v celé výši příjmem domova.

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY
V našem zařízení poskytujeme také fakultativní služby, což jsou služby poskytované nad rámec základních činností, které si klient hradí ze zůstatku finančních prostředků či z vlastních úspor.