Domov pro seniory Nezdenice - Ostatní činnosti

Domov pro seniory Nezdenice plánuje průběh sociální služby uživatelů podle jejich individuálních potřeb, schopností, ale zároveň vychází i ze svých vlastních možností. Individuální přístup k uživateli je na prvním místě, snažíme se zapojit uživatele při řešení různých situací, abychom podporovali jejich samostatnost a nezávislost. Pracovníci při práci s uživateli využívají metody práce jako např. osobní rozhovory, pozorování, naslouchání, intuitivní techniky, bazální stimulaci, dotazníková šetření, využití prvků reminiscenční terapie, aj. Domov není pro veřejnost uzavřeným zařízením, návštěvy jsou vítány a podporovány. Uživatelé mohou přijímat návštěvy denně. Návštěvní hodiny jsou od 8:00 do 20:00 hod. Výjimku, mimo stanovené návštěvní hodiny, lze udělit po dohodě s vedoucím pracovníkem.

V rámci zdravotnické péče poskytujeme pouze ošetřovatelské služby a úkony, které jsou v kompetenci všeobecné sestry na základě indikace lékaře. Lékařská péče v Domově je zajišťovaná praktickou lékařkou MUDr. Terezou Gottfriedovou, která ordinuje jednou týdně v odpoledních hodinách. Uživatel má rovněž možnost zůstat v péči svého dosavadního lékaře, ale v tomto případě je potřeba ze strany uživatele nebo jeho rodiny individuální zabezpečení léků nebo jiných zdravotnických pomůcek. Odborné ambulance zabezpečujeme po domluvě s uživatelem nebo rodinou v rámci našich možností.

Aktivizační činnost

Volný čas si dle přání organizuje každý sám. Uživatelé se mohou zúčastnit různých aktivit v zařízení např. skupinového cvičení, předčítání, DVD projekce, společenských akcí apod. Zároveň se mohou zúčastnit i společenských akcí mimo zařízení. V případě zájmu a v rámci individuálního plánování je naplánována určitá činnost a personál je při její realizaci nápomocen. Pro uživatele je k dispozici kulturní místnost v zařízení, kde si mohou zapůjčit knihy, zapojit se do kroužku ručních prací, sledovat dle zájmu televizi, hrát hry na počítači apod.

Sociální oblast

Vyřizování a zajišťování korespondence, osobních dokladů, vyřizování finančních záležitostí, individuální plánování, sociální šetření, vedení sociální agendy uživatel, poskytování krizové pomoci a základního sociálního poradenství.

Církevní bohoslužby

Uživatelé mají možnost navštívit církevní bohoslužby, které se konají dle potřeby v místní kapli. 1x za 14 dní v sobotu dochází do zařízení katolický kněz. V případě zájmu obchází kněz nebo řádová sestra pokoje a provádí modlitbu přímo u lůžka. Zařízení navštěvuji i jiné církve, dle dohody s vedením domova.

Služby poskytované za poplatek (fakultativní a doplňkové služby)

Jejich nabídku a výši naleznete v části webu výše úhrady za pobyt.

Externí služby za poplatek

  • kadeřnice
  • pedikérka
  • opravy a seřízení naslouchadel

CO UŽIVATELI NAŠE SLUŽBA NEMŮŽE NABÍDNOUT

  • Osobního asistenta - přítomnost jednoho pracovníka u jednoho uživatele po dobu 24 hodin.
  • Pomoc při činnostech, které uživatel zvládne sám. Snažíme se udržet u uživatelů  jejich soběstačnost a samostatnost, aby nedocházelo k vytvoření závislosti na poskytované službě.