Domov pro seniory Nezdenice - Cílová a vyloučená skupina

Službu poskytujeme seniorům od 60 let a více.

Cílovou skupinou jsou senioři, kteří jsou zcela nebo částečně nesoběstační, částečně si nezajistí základní a jiné životní potřeby a vyžadují péči, kterou jim rodina ani jiné terénní nebo ambulantní sociální služby nejsou schopny zajistit.

Službu nedokážeme poskytnout (vyloučená skupina)

  • Osobám s demencí, která neumožňuje kolektivní soužití v DS Nezdenice (Alzheimerova choroba a ostatní typy demencí z důvodu specifických potřeb těchto osob).
  • Osobám nevidomým z důvodu, že neumíme zajistit služby v plném rozsahu pro osoby nevidomé.
  • Osobám hluchoněmým z důvodu, že neumíme zajistit služby v plném rozsahu pro osoby hluchoněmé.
  • Osobám, které před příchodem do Domova trpí akutní infekční nemocí.
  • Osobám s mentálním postižením.
  • Osobám s opakujícími se projevy agresivity a chováním znemožňujícím, poskytování bezpečných služeb a soužití s ostatními uživateli.
  • Osobám s akutní závislostí na alkoholu nebo omamných látkách.

Kde nás najdete