Domov pro seniory Nezdenice - Cílová a vyloučená skupina

Službu poskytujeme seniorům od 60 let a více.

Cílovou skupinou jsou senioři, kteří jsou zcela nebo částečně nesoběstační, částečně si nezajistí základní a jiné životní potřeby a vyžadují péči, kterou jim rodina ani jiné terénní nebo ambulantní sociální služby nejsou schopny zajistit.

Službu nedokážeme poskytnout (vyloučená skupina)

  • Osobám žádajícím o sociální službu, kterou poskytovatel neposkytuje.
  • Služba není určena osobám s demencí, jejichž potřeby nelze v zařízení naplnit.
  • Osobám, které žádají o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
  • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení, u nichž je pro zachování životních funkcí nutná intenzivní lékařská péče nebo jsou životně závislí na specializovaných přístrojích (například podpora dýchání pomocí kyslíkového přístroje, aj.).
  • Osobám s akutní infekční nemocí.
  • Osobám, které trpí prokázaným duševním onemocněním.