Domov pro seniory Nezdenice - Cíle Domova

Cílem Domova je za přispění všech zaměstnanců

 • Zajistit důstojný způsob života pro všechny uživatele.
 • Zajistit uživatelům potřebné zázemí, pocit jistoty a bezpečí.
 • Udržet u uživatelů v maximálně možné míře jejich soběstačnost a samostatnost.
 • Zapojovat uživatele do běžných činností komunity a pomáhat jim udržet kontakt s rodinou a přáteli.
 • Podporovat u uživatel udržování běžného způsobu života, přirozené vztahy a zprostředkování kontaktů s místními institucemi poskytující služby veřejnosti. 

Krátkodobé cíle Domova pro rok 2019

 • Proškolení minimálně 20 zaměstnanců v bazální stimulaci.
 • Stabilizace služby domov pro seniory po převodu pracovníků na službu domov se zvláštním režimem.
 • Výběr a zaškolení pracovníků pro službu domov se zvláštním režimem.
 • Spuštění služby domov se zvláštním režimem.
  Služba úspěšně spuštěna k 1. 2. 2019.
 • Realizace školení šetrné sebeobrany pro pracovníky DZR.

Dlouhodobé cíle Domova

 • Zajištění optimálního provozu a rozvoj služby domov se zvláštním režimem.
 • Postupné rozšířovánít celkové vybavení Domova.
 • Snaha o získání certifikace "pracoviště bazální stimulace".
 • Vybudování nových výtahů v zařízení.
 • Rozšíření parkoviště u DS Nezdenice.

Kde nás najdete