Domov pro seniory Buchlovice - Kontakt

Domov pro seniory Buchlovice
U Domova 470,
687 08 Buchlovice

Vedoucí zařízení
Bc.Martina Martináková
Telefon: 572 435 521
Mobil:    734 525 480
E-mail: martina.martinakova@ssluh.cz

Vedoucí sestra
Bc. Ludmila Hájková
Telefon: 572 435 523
Mobil:    603 340 272
E-mail: ludmila.hajkova@ssluh.czSociální pracovnice

Oddělení A,B                                                                             
Telefon: 572 435 524
Mobil:    734 525 481
Mgr. Alena Trnčáková
E-mail: alena.trncakova@ssluh.cz

Oddělení A, C
Telefon: 572 435 620
Mobil:    739 246 301

Mgr. Libuše Stýskalová
E-mail: libuse.styskalova@ssluh.cz

Oddělení 2AB
Telefon: 572 435 618
Mobil:    739 246 300
Nikola Šmídová DiS.
E-mail: nikola.smidova@ssluh.cz

Oddělení 3AB
Telefon: 572 435 617
Mobil:    775 294 111
Bc.Irena Salčáková
E-mail: irena.salcakova@ssluh.cz

Pracovny personálu:

odd.2AB: 572 435 526

odd.3AB: 572 435 528

odd.A: 572 435 537

odd.B: 572 435 538

odd.C: 572 435 539

Účetní:
Jana Badinová
Telefon: 572 435 522
Email: jana.badinova@ssluh.cz

Pokladní:
Jitka Říčková
Telefon: 572 435 623
Mobil: 731 696 986
Email: jitka.rickova@ssluh.cz