Domov pro seniory Buchlovice - Aktuality

Důležité upozornění pro návštěvníky

Od 15.9.2020 dochází v našem zařízení ke zpřísnění podmínek pro průběh návštěv. Návštěvy jsou povoleny pouze v tyto dny: úterý, čtvrtek, sobota a neděle v čase od 14-17.hodin po předchozím telefonickém nahlášení na níže uvedené kontakty.

Telefonní čísla sociálních pracovnic:

DZR – 572 435 554, 730 584 521

2.patro -572 435 618, 739 246 300

3.patro- 572 435 617, 775 294 111

A,B,C – 572 435 524, 734 525 481

   Návštěvy probíhají mimo vnitřních prostor zařízení.

Návštěvníky žádáme, aby respektovali nastavená opatření a podmínky pro průběh návštěv - viz.níže, která mají za cíl chránit Vaše blízké. Vývoj situace na Uherskohradišťsku vybízí k obezřetnosti. Chovejte se prosím u nás zodpovědně a děkujeme všem, kteří dbají nastavených preventivních opatření.

Podmínky pro průběh návštěv  - aktualizace 15.9.2020

 

 • Návštěvy budou nově povoleny pouze v tyto dny: úterý, čtvrtek, sobota a neděle v čase od 14-17.hodin., návštěvu si předem domluvte telefonicky, e-mailem se sociální pracovnicí daného patra, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob v jednom časovém intervalu.

 • Návštěva musí mít vlastní roušku, po celou dobu návštěvy musíte mít zakryty ústa a nos

 • Při vstupu do budovy si budou návštěvy dezinfikovat ruce

 • Návštěvy max. 2 osob, na jednoho uživatele ve stejném čase

 • Návštěvy se nejprve ohlásí ve vestibulu domova. Návštěvník je personálem dotazován na symptomy korovavirové nákazy, je mu změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána. 

 • Poté bude každý návštěvník zapsán personálem do knihy návštěv – jméno, příjmení, telefonní číslo, teplota, navštěvovaná osoba – návštěvník zapsané skutečnosti stvrdí svým podpisem

 • Návštěvy jsou povinny dodržovat odstupy min. 2 metry

 • K návštěvám využijte venkovní prostranství, venkovní terasu na odd.B, pokud váš příbuzný či známý nebydlí na jednolůžkovém pokoji. Dbejte doporučení personálu.

 • Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem.

 • Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné větrání dané místnosti či pokoje.

 • Návštěvy mohou používat označené WC v přízemí ve vstupní hale.

 

Omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu – posuzováno individuálně.

Prosíme o důsledné respektování těchto pravidel.

 

Kde nás najdete