Domov pro seniory Buchlovice - Aktuality

 

Podmínky pro průběh návštěv od 25.5.2020

· Návštěvy jsou umožněny každý den od 13,00 -18,00 hod., návštěvu si předem domluvte telefonicky, e-mailem se sociální pracovnicí daného patra, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob v jednom časovém intervalu.

·  Návštěva musí mít vlastní roušku, po celou dobu návštěvy musíte mít zakryty ústa a nos

· Při vstupu do objektu musí návštěva provést desinfekci obuvi

· Při vstupu a odchodu z budovy si budou návštěvy dezinfikovat ruce

· Návštěvy max. 2 osob, na jednoho uživatele ve stejném čase

· Návštěvy se nejprve ohlásí u ošetřujícího personálu patra, ve kterém bydlí navštívená osoba. Personál zajistí změření tělesné teploty návštěvníka(ů), navštěvující osoba(y) je dotazována na symptomy korovavirové nákazy. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0°C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.

· Poté bude každý návštěvník zapsán personálem do knihy návštěv – jméno, příjmení, telefon, navštěvovaná osoba (viz Informace o zpracování osobních údajů v záložce Dokumenty).

· Návštěvám je doporučeno dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami min 2 m.         

· K návštěvám využijte venkovní prostranství, venkovní terasu popř. společenské místnosti jednotlivých pater, velkou jídelnu a zákoutí pro návštěvy v celém domově zvláště pak, pokud váš příbuzný či známý nebydlí na jednolůžkovém pokoji. Dbejte doporučení personálu.

· Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem.

· Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné větrání dané místnosti či pokoje.

· Povoleno donášení a předávání věcí klientům

· Návštěvy mohou používat označené WC v přízemí ve vstupní hale.

Omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu – posuzováno individuálně.

 

Telefonní čísla sociálních pracovnic:

DZR – 572 435 554, 730 584 521

2.patro -572 435 618, 739 246 300

3.patro- 572 435 617, 775 294 111

A,B,C – 572 435 524, 734 525 481

 

Prosíme o důsledné respektování těchto pravidel

 

 

Upozornění

Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. s platností od 13. března 2020 zákaz pobytu klientů mimo pobytové sociální služby, tedy dovolenky u rodinných příslušníků, rekreace apod.

V případě, že rodinný příslušník nebo klient bude trvat na pobytu mimo službu a nebude rozhodnutí respektovat, musí počítat s tím, že minimálně po dobu 14 pracovních dnů od odchodu ze sociální služby, se nebude moci vrátit zpět do zařízení, z důvodu ochrany ostatních klientů a pracovníků před možnou nákazou.

Při návratu bude muset podepsat písemné čestné prohlášení, že nepobýval v oblastech zasažených koronavirem COVID-19, nepřišel do styku s osobou v karanténě a nemá žádné akutní respirační onemocnění.

Ing. Marie Fremlová

ředitelka organizace

 

Zákaz návštěv

Od 6.3.2020 do odvolání platí zákaz návštěv v DS a DZR Buchlovice.

Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. na základě doporučení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje a Ministerstva zdravotnictví ČR zakazují návštěvy ve všech svých zařízeních sociálních služeb v souvislosti s epidemiologickou situací výskytu COVID -9 (koronavir).

Děkujeme za pochopení.

 

Kde nás najdete