Chráněné bydlení - Staré Město - Podmínky pro povolení návštěv

 

NÁVŠTĚVY NA CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ – STARÉ MĚSTO, Velehradská 2196, 2197

(návštěvy rodinných příslušníků, opatrovníků, dobrovolníků a dalších osob na CHB)

 

Od 2.7.2020 lze donášet a předávat věci uživatelům Chráněného bydlení – Staré Město, jsou umožněny návštěvy u uživatelů Chráněného bydlení – Staré Město, každý den, za dodržení všech níže uvedených podmínek (do odvolání):

 

  1. V době příznivé epidemiologické situace (mírnější forma)

 

  • Navštěvující osoba při vstupu do Chráněného bydlení musí provést desinfekci rukou, která je u pracovníků CHB,

 

  • nahlásí se v kanceláři u pracovníků, návštěvě se neměří teplota, návštěva je dotazována pouze na příznaky onemocnění

 

  • zapíše do knihy návštěv, kde bude uvedeno: datum návštěvy, čas návštěvy od – do, jméno, příjmení, telefon, navštěvovaná osoba. Kniha návštěv je uložena v kanceláři pracovníků domek čp. 2196,

 

  • Návštěvy mohou probíhat v režimu max. dvě dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném čase,

 

  • návštěvy je možné uskutečňovat v pokojích uživatelů, v případě dvoulůžkového pokoje po dohodě se spolubydlícím nebo na venkovní terase chráněného bydlení,

 

  • návštěva nesmí rušit ostatní uživatele a narušovat jejich soukromí,

 

  • návštěvy nemohou používat sociální zařízení v objektu služby,

 

  • návštěvám je doporučeno dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami min 2 m.

 

  • Po každé návštěvě (případě i v jejím průběhu) je nutné větrání dané místnosti či pokoje,

 

 

 

Kde nás najdete