Chráněné bydlení - Staré Město - Podmínky pro povolení návštěv

NÁVŠTĚVY NA CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ – STARÉ MĚSTO, Velehradská 2196, 2197

 

Od 26.10.2021 jsou návštěvy na chráněném bydlení možné za dodržení všech níže uvedených podmínek (do odvolání).

 

Návštěvy jsou možné na základě výjimek, a to u nezletilých uživatelů sociálních služeb, uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností, u uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením, u uživatelů, kde to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace a u uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění na základě usnesení č. 1264

 

  • Navštěvující osoba si předem domluví návštěvu (telefonicky nebo jinou vzdálenou formou), nahlásí se v kanceláři u pracovníků
  • Návštěvy se musí prokázat bezinfekčností, tedy PCR nebo antigenním testem nebo platným certifikátem o očkování
  • Návštěva musí používat po celou dobu návštěvy vlastní osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu
  • Při vstupu do prostor Chráněného bydlení se návštěva zapíše do knihy návštěv, kde uvede své jméno a příjmení, telefonní kontakt, jméno navštíveného uživatele a podpis. Součástí záznamu v knize návštěv je souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) – souhlas nutno potvrdit podpisem
  • Navštěvující osoba při vstupu do Chráněného bydlení musí provést desinfekci rukou, která je umístěna ve vstupní chodbě CHB, návštěvě je doporučeno dodržovat preventivní opatření
  • Koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci osob
  • Návštěvám je doporučeno dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami min. 2
  • Návštěvy je možné uskutečňovat v pokojích uživatelů, v případě dvoulůžkového pokoje po dohodě se spolubydlícím nebo v příznivém počasí doporučujeme, aby návštěva proběhla venkovní terase chráněného bydlení
  • Návštěvy nemohou používat sociální zařízení v objektu služby
  • Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem