Chráněné bydlení Staré Město Tyršova - Aktuality

Návštěvy na Chráněném bydlení Staré Město-Tyršova

Mírnější forma

Od 25.5.2020 lze donášet a předávat věci uživatelům Chráněného bydlení Staré Město- Tyršova, jsou umožněny návštěvy u uživatelů Chráněného bydlení Staré Město- Tyršova, každý den, za dodržení všech níže uvedených podmínek (do odvolání):

 

Podmínky pro povolení návštěv:

 • Navštěvující osoba při vstupu do Chráněného bydlení musí provést desinfekci rukou, která je u hlavních dveří a obuvi.
 • Musí mít vlastní ochranné prostředky – rouška, popřípadě rukavice.
 • Nahlásí se v kanceláři u pracovníků, kde jí musí být změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
 • Zapíše do knihy návštěv, kde bude uvedeno: datum návštěvy, čas návštěvy od – do, jméno, příjmení, telefon, navštěvované osoby.
 • Návštěvy mohou probíhat v režimu max. dvě dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném čase. Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.
 • Návštěvy je možné uskutečňovat v pokojích uživatelů, v případě dvoulůžkového pokoje po dohodě se spolubydlícím nebo ve venkovních prostorách chráněného bydlení.
 • Pokud bude návštěva na pokoji uživatele, tak je omezena doby návštěvy max1 hod.
 • Návštěva nesmí rušit ostatní uživatele a narušovat jejich soukromí,
 • Návštěvy nemohou používat sociální zařízení v objektu služby,
 • Návštěvám je doporučeno dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami min 2 m.
 • Po každé návštěvě (případě i v jejím průběhu) je nutné větrání dané místnosti či pokoje.
 • Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem.

Zapsala: Mgr. Jana Sentlová, dne: 20.5.2020

 

Návštěvy na Chráněném bydlení Staré Město-Tyršova

Přísnější forma

Od 25.5.2020 lze donášet a předávat věci uživatelům Chráněného bydlení Staré Město- Tyršova, jsou umožněny návštěvy u uživatelů Chráněného bydlení Staré Město- Tyršova, každý den, za dodržení všech níže uvedených podmínek (do odvolání):

Podmínky pro povolení návštěv:

 • Navštěvující osoba se předem domluví, domluvení/nahlášení návštěvy (telefonicky nebo jinou vzdálenou formou).
 • Navštěvující osoba při vstupu do Chráněného bydlení musí provést desinfekci rukou, která je u hlavních dveří a desinfekci obuvi.
 • Musí mít vlastní ochranné prostředky – rouška, popřípadě rukavice,
 • Nahlásí se v kanceláři u pracovníků, kde jí musí být změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
 • Zapíše do knihy návštěv, kde bude uvedeno: datum návštěvy, čas návštěvy od – do, jméno, příjmení, telefon, navštěvovaná osoba.
 • Návštěvy mohou probíhat v režimu max. dvě dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném čase. Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.
 • Doporučená doba návštěvy je max. 1 hodina,
 • Návštěvy je možné uskutečňovat v pokojích uživatelů, v případě dvoulůžkového pokoje po dohodě se spolubydlícím nebo ve venkovních prostorách chráněného bydlení.
 • Návštěvy na dvoulůžkovém a vícelůžkovém pokoji by měly být zajištěny paravánem nebo jinou překážkou.
 • Mezi uživatelem a návštěvou musí být dodržen odstup alespoň 2 metry.
 • Návštěva nesmí rušit ostatní uživatele a narušovat jejich soukromí.
 • Návštěvy nemohou používat sociální zařízení v objektu služby.
 • Po každé návštěvě (případě i v jejím průběhu) je nutné větrání dané místnosti či pokoje.
 • Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem.

 

Zapsala: Mgr. Jana Sentlová, dne: 20.5.2020

 

Kde nás najdete