Chráněné bydlení - Rostislavova - Podmínky pro povolení návštěv

Od 25.5.2020 lze donášet a předávat věci uživatelům Chráněného bydlení – Rostislavova, návštěvy u uživatelů Chráněného bydlení – Rostislavova, můžou probíhat každý den, za dodržení všech níže uvedených podmínek (do odvolání):

Rostislavova 686 

Podmínky pro povolení návštěv v době příznivé epidemiologické situace (mírnější forma):

 • Navštěvující osoba při vstupu do Chráněného bydlení musí provést desinfekci rukou, která je u hlavních dveří,
 • musí mít vlastní ochranné prostředky – rouška, popřípadě rukavice,
 • je vhodné, aby se osoba nahlásila v kanceláři u pracovníků, kde jí bude změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva nedoporučena z důvodu možného ohrožení na zdraví navštěvované osoby a dalších uživatel služby,
 • zapíše do knihy návštěv, kde bude uvedeno: datum návštěvy, čas návštěvy od – do, jméno, příjmení, telefon, navštěvovaná osoba.

 

 • Návštěvy mohou probíhat v režimu max. dvě dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném čase,
 • návštěvy je možné uskutečňovat v pokojích uživatelů, v případě dvoulůžkového pokoje po dohodě se spolubydlícím nebo ve venkovních prostorách chráněného bydlení,
 • návštěva nesmí rušit ostatní uživatele a narušovat jejich soukromí,
 • návštěvy nemohou používat sociální zařízení v objektu služby,
 • návštěvám je doporučeno dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami min 2 m.

 

 

 Rostislavova 671

Podmínky pro povolení návštěv v době příznivé epidemiologické situace (mírnější forma):

 • Navštěvující osoba při vstupu do Chráněného bydlení musí provést desinfekci rukou, která je u hlavních dveří,
 • musí mít vlastní ochranné prostředky – rouška, popřípadě rukavice,
 • je vhodné, aby se osoba nahlásila v kanceláři u pracovníků v kanceláři u pracovníků na Rostislavové 686, kde jí bude změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva nedoporučena z důvodu možného ohrožení na zdraví navštěvované osoby a dalších uživatel služby,
 • zapíše do knihy návštěv, kde bude uvedeno: datum návštěvy, čas návštěvy od – do, jméno, příjmení, telefon, navštěvovaná osoba.

 

 • Návštěvy mohou probíhat v režimu max. dvě dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném čase,
 • návštěvy je možné uskutečňovat v pokojích uživatelů, v případě dvoulůžkového pokoje po dohodě se spolubydlícím nebo ve venkovních prostorách chráněného bydlení,
 • návštěva nesmí rušit ostatní uživatele a narušovat jejich soukromí,
 • návštěvy nemohou používat sociální zařízení v objektu služby,
 • návštěvám je doporučeno dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami min 2 m.

 

 

 

Kde nás najdete