Chráněné bydlení - Rostislavova - Podmínky pro povolení návštěv

Návštěvy na Chráněném bydlení – Rostislavova 

 • Od 5.12.2020 návštěvy u uživatelů jsou možné, za dodržení všech níže uvedených podmínek (do odvolání)
 • Je doporučeno, aby se návštěva předem ohlásila telefonicky na tel. Čísle 733 623 297
 • Návštěvy v Chráněném bydlení - Rostislavova jsou možné na základě výjimek, a to u nezletilých uživatelů sociálních služeb, uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností, u uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením, u uživatelů, kde to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace a u uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění na základě usnesení č. 1264
 • Návštěva si musí sama obstarat vlastní respirátor
 • Testování návštěv není nutné
 • Návštěvy mohou probíhat v režimu max. dvě dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném čase.
 • Návštěvě je doporučeno dodržovat preventivní opatření. Návštěvy při vstupu do budovy a odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce, desinfekce je u hlavních dveří.  
 • Koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci osob.
 • Je vhodné, aby se osoba nahlásila v kanceláři u pracovníků, kde bude dotazována, zda se u ní neprojevují příznaky onemocnění COVID -19 a zapsala se do návštěvní knihy.
 • Návštěvám je doporučeno dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami min 2 m.
 • Návštěvy nemohou používat sociální zařízení v objektu služby
 • Návštěvy je možné uskutečňovat v bytech uživatelů, v případě dvoulůžkového pokoje po dohodě se spolubydlícím nebo ve venkovních prostorách Chráněného bydlení – Rostislavova, v příznivém počasí doporučujeme, aby návštěva proběhla na zahradě domu.
 • Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem.