Chráněné bydlení Nedakonice - O chráněném bydlení

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Poslání

Posláním chráněného bydlení je poskytnout podporu lidem s mentálním a kombinovaným postižením v míře, jakou skutečně v každodenním životě potřebují. Sociální služba komunitního typu podporuje uživatele v samostatnosti a soběstačnosti tak, aby dokázali v co nejvyšší možné míře žít kvalitní a plnohodnotný život.

Cílová skupina

Osoby s nízkou a střední mírou podpory s mentálním a kombinovaným postižením ve smyslu mentálního a přidruženého tělesného postižení.

Chráněné bydlení je vhodné pro osoby, které potřebují bezbariérové prostředí.

Věkové vymezení cílové skupiny:

 • Mladí dospělí: 19 - 26 let
 • Dospělí: 27 - 64 let
 • Mladší senioři: 65 - 70 let

Uživatelé, kteří v průběhu poskytování služby dosáhnou věkovou hranici nad 70 let, zůstávají ve službě, pokud budou nadále splňovat kritéria cílové skupiny.

 

Zásady poskytované služby:

 • Důstojnost lidské osoby – každý člověk má svou jedinečnost, má svá práva a povinnosti (např. právo na soukromí, důvěrnost sdělení…), svou hodnotu, zaslouží si úctu a respekt, přísluší jí nezcizitelná důstojnost, která je nezávislá na jejím psychickém, morálním, sociálním, duchovním a fyzickém stavu.
 • Individuální přístup – služba je poskytována každému uživateli podle jeho potřeb. Vždy je respektována vlastní vůle uživatele.
 • Uživatel je pojímán jako partner, respektujeme jeho názor, nepoužíváme direktivní přístup vůči němu.
 • Podpora, udržování a rozvíjení vlastních zdrojů uživatele a zvyšování jeho kompetencí; dovedností, schopností a návyků.
 • Podpora je poskytována tak, aby uživatel zažíval běžné situace a řešil je na základě vlastního rozhodnutí podle svých schopností.
 • Spolupráce s blízkými osobami při plnění společných cílů.
 • Rozvíjení dobrých sousedských vztahů v obci, spolupráce s místními občany, zapojování do kulturního a společenského života; odstraňování předsudků a negativního hodnocení na veřejnosti.
 • Zvyšování odbornosti pracovníků, které povede k dalšímu zkvalitňování služby poskytované uživatelům.