Chráněné bydlení Morkovice - O chráněném bydlení

 

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MORKOVICE

 Nádražní 144

768 33 Morkovice - Slížany

 

Typ služby: - pobytová

Poslání organizace:

Posláním Chráněného bydlení Morkovice je umožnit dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením žít běžným způsobem života, který je srovnatelný s životem jejich vrstevníků, podpora při zvládání běžného života a přebírání zodpovědnosti za své jednání, podpora při začleňování do běžného života v komunitě. V chráněném bydlení je poskytována míra podpory potřebná k prožívání běžného života. 

Cílová skupina:

Cílovou skupinou uživatelů jsou dospělé osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením, které vyžadují nízkou a střední míru podpory a nejsou zcela imobilní – služba je částečně bariérová.

Věková kategorie uživatelů:

Dospělí 18 – 26 let

Dospělí 27 – 64 let

Dospělí 65 – 80 let

Celková kapacita zařízení je 7 uživatelů.

Hlavní činnosti :

Činnosti poskytované v Chráněném bydlení:

Sociální služba typu chráněné bydlení zajišťuje podle individuálních potřeb člověka tyto základní činnosti, dle § 17 vyhlášky č. 505/2006 Sb.:

Základní činnosti při poskytování chráněného bydlení se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) poskytnutí stravy nebo pomoc se zajištěním stravy

b) poskytnutí ubytování

c) pomoc při zajištění chodu domácnosti

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

f) sociálně terapeutické činnosti

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

h) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 

Metody práce jsou používány individuální, dle aktuálních potřeb uživatele. Základem pro sociální práci je individuální plánování průběhu poskytování sociální služby. S uživatelem je sestaven individuální plán, na kterém se uživatel aktivně podílí a který je průběžně plněn, pravidelně vyhodnocován a přehodnocován. Individuální plán je nastaven tak, aby v průběhu jeho plnění docházelo ke zvyšování samostatnosti, soběstačnosti a kompetencí uživatele.

Při práci s uživateli je využívána metoda rozhovoru (v případě komunikačních bariér za pomoci alternativní a augmentativní komunikace), pozorování, dotazníků, spolupráce s opatrovníky a rodinnými příslušníky.

 Chráněné bydlení se nachází v Morkovicích v blízkosti centra města. Jedná se o rodinný dům o jednom podzemním a třech nadzemních podlažích. Služba je poskytována ve dvou samostatných domácnostech v 1.NP a 2.NP. V dalších podlažích jsou sklepní a půdní prostory. V domácnosti v 1.NP žijí 4 uživatelé. V domácnosti jsou k dispozici dva 1lůžkové a jeden 2lůžkový pokoj. V 2.NP žijí 3 uživatelé v jednolůžkových pokojích. Součástí každé domácnosti je společná kuchyně a sociální zařízení.