Chráněné bydlení Morkovice - Povolení návštěv CHB Morkovice od 25.5. 2020

Povolení návštěv CHB Morkovice

Od 25.5.2020 lze donášet a předávat věci uživatelům Chráněného bydlení – Morkovice, návštěvy u uživatelů můžou probíhat každý den, za dodržení všech níže uvedených podmínek (do odvolání)

 • Návštěvy: každý den od 8.30 hodin do 16.30 hodin za dodržení všech preventivních opatření.
 • Návštěva se předem ohlásí telefonicky a dohodne si termín a čas návštěvy.
 • Na návštěvu za uživatelem je možné přijít v počtu maximálně 2 osob.
 • V částech budovy nebo pokojích, které jsou v karanténě, nejsou návštěvy možné (výjimkou jsou osoby v terminálním stádiu).
 • Není vhodné pohybovat se s uživatelem mimo službu tam, kde je vyšší koncentrace lidí (zahrádky restaurací, obchody apod.).

Prostor pro návštěvy

 • Venkovní prostory – dvůr
 • Pokoje uživatelů.
 • V případě, že je nutné, aby se návštěva uskutečnila ve vnitřních prostorách služby, je nutné po ukončení návštěvy provést desinfekci tohoto prostoru prostředkem s virucidním účinkem. Po návštěvě na pokoji uživatele vždy musí dojít k vyvětrání místnosti.

Vstup návštěvy do zařízení

 • Všechny návštěvy v dohodnutý termín vyčkají před domem na pracovníka, se kterým provede záznam do knihy návštěv (uvedení jména a příjmení, jména navštíveného uživatele, čas návštěvy, tel. kontakt). Návštěvníkovi bude změřena tělesná teplota, v případě, že bude vyšší než 37°C nebo bude patrný pozitivní příznak nemoci, návštěva nebude doporučena z důvodu možného ohrožení zdraví navštěvované osoby a dalších uživatelů služby.
 • Bez ochranných pomůcek – roušky či respirátoru nebude návštěva vpuštěna do zařízení.
 • Před vstupem do zařízení a při odchodu provede každý návštěvník desinfekci rukou.

Průběh návštěvy

 • K návštěvě je využíván pouze určený prostor, v případě příznivého počasí jsou využívány výhradně venkovní prostory zařízení.
 • Uživatel je zabezpečen rouškou.
 • Návštěvě je doporučeno dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami minimálně 2 metry.

 

Kde nás najdete