Chráněné bydlení Morkovice - Aktuality

JSME VAŠI SOUSEDÉ

 Od 1. 2. 2020 je v Morkovicích-Slížanech v provozu nová sociální služba Chráněné bydlení. Poskytovatelem jsou Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj. Služba byla zřízena v rámci projektu Zlínského kraje „Transformace pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“.

Chráněné bydlení je pobytová sociální služba s nepřetržitým provozem. Svůj nový domov zde našlo 7 uživatelů Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Zborovicích. Pomoc a podporu při zvládání všech běžných každodenních činností jim pomáhá sociální pracovnice a 6 pracovnic v sociálních službách.

Svůj nový domov zde našlo 7 uživatelů z Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Zborovicích.

Chráněné bydlení v Morkovicích je pobytová sociální služba pro dospělé osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením, které nejsou zcela imobilní. Cílem služby je zachovat či zvyšovat soběstačnost uživatele, podporovat a motivovat uživatele k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání či prohlubování nepříznivé sociální situace a na základě individuálního přístupu zvyšovat seberealizaci uživatelů.

Uživatelé bydlí ve dvou samostatných domácnostech. Všichni potřebují střední míru podpory k prožívání běžného života srovnatelného s životem jejich vrstevníků. Jejich denní náplní je příprava jídla, úklid domácnosti, nákup, praní, vycházky, seznamování se s novým prostředím a další činnosti.  Cílem je poskytování individuální míry podpory tak, aby uživatelé byli v co nejvyšší možné míře samostatní a soběstační, rozvíjely se jejich kompetence a postupně se snižovala jejich závislost na sociální službě.

20.2. 2020 proběhlo slavnostní otevření služby za účasti zástupců Krajského úřadu Zlínského kraje, ředitelství Sociálních služeb Uherské Hradiště, p.o., města Morkovice-Slížany.

„Jsme tu spokojení. Je nás tu málo, máme skoro všichni jednolůžkový pokoj, je tu klid. Pracovnice jsou hodné, se vším nám pomáhají. Chodíme na vycházky a na nákupy, poznáváme Morkovice. Těšíme se, až bude nějaká akce, na kterou bychom se mohli jít podívat.“

 

 Mgr. Radmila Baierová

Vedoucí CHB Morkovice