Chráněné bydlení Luhačovice - Aktuality

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Chráněného bydlení Luhačovice

Od 25. 5. 2020 lze donášet a předávat věci uživatelům Chráněného bydlení Luhačovice, jsou umožněny návštěvy u uživatelů Chráněného bydlení Luhačovice každý den, za dodržení všech níže uvedených podmínek (do odvolání): 

Pravidla

 • Je vhodné, aby se návštěva nejprve domluvila. Telefonicky na tel. čísle 734 790 436 nebo e-mailem: chbluhacovice@seznam.cz.
 • Koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci osob. Časy návštěv musí být určeny předem.
 • Návštěvě je doporučeno dodržovat preventivní opatření (použití roušky, dezinfekce rukou). Návštěvy musí mít roušku zařízení a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce, desinfekce je u hlavních dveří.
 • Je vhodné, aby se osoba nahlásila v kanceláři u pracovníků, kde jí bude změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva nedoporučena z důvodu možného ohrožení na zdraví navštěvované osoby a dalších uživatel služby.
 • Při příchodu se návštěva zapíše do návštěvní knihy. Záznam obsahuje datum a čas návštěvy (od – do), jméno a telefonický kontakt na návštěvníka a jméno navštíveného uživatele.
 • Návštěvy mohou probíhat v režimu max. dvě dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném čase,
 • Návštěvy je možné uskutečňovat v pokojích uživatelů, v případě dvoulůžkového pokoje po dohodě se spolubydlícím nebo ve venkovních prostorách Chráněného bydlení Luhačovice, v pěkném počasí doporučujeme, aby návštěva proběhla na zahradě domu.
 • Během návštěvy je klient zabezpečen rouškou.
 • Návštěvy nemohou používat sociální zařízení v objektu služby
 • Návštěvám je doporučeno dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami min 2 m.
 • Návštěvy mohou klientům předávat věci.

 

 Děkujeme za pochopení a za zodpovědné jednání.

 Zapsala: Mgr. Klára Novotná, vedoucí zařízení

Kde nás najdete