Chráněné bydlení Kroměříž - Poděkování firmě KASSEX, s.r.o.

Děkujeme firmě KASSEX, s.r.o. za ochranné štíty, které jsme obdrželi jako dar.

Pomoci a vstřícnosti firmy si velmi vážíme.