Chráněné bydlení Kroměříž - Povolení návštěv v CHB Kroměříž

Návštěvy v Chráněném bydlení Kroměříž

 

Povolení návštěv CHB Kroměříž od 5.12. 2020

 Návštěvní řád Chráněného bydlení Kroměříž

Návštěvy v domovech pro osoby se zdravotním postižením, chráněných bydleních jsou možné na základě výjímek a to u nezletilých uživatelů sociálních služeb, uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností, u uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění na základě usnesení č. 1264  

Podmínky pro povolení návštěv

 • Návštěva si musí sama obstarat vlastní respirátor
 • Testování návštěv není nutné

Mírnější forma (v případě příznivé epidemiologické situace)

 • Návštěvy: každý den
 • Návštěva se předem ohlásí telefonicky a dohodne si termín a čas návštěvy.
 • Na návštěvu za uživatelem je možné přijít v počtu maximálně 2 osob.
 • V částech služby nebo pokojích, které jsou v karanténě, nejsou návštěvy možné (výjimkou jsou osoby v terminálním stádiu).
 • Není vhodné pohybovat se s uživatelem mimo službu tam, kde je vyšší koncentrace lidí (zahrádky restaurací, obchody apod.).

Prostor pro návštěvy

 • V CHB na Kojetínské je možno využít terasu v domácnosti v 1NP, příp. blízký park.
 • Pokoje či byty uživatelů.
 • V případě 2lůžkových pokojů nebo bytů je vhodné pohybovat se mimo službu.
 • V případě, že je nutné, aby se návštěva uskutečnila ve vnitřních prostorách služby, je nutné po ukončení návštěvy provést desinfekci tohoto prostoru prostředkem s virucidním účinkem. Po návštěvě na pokoji uživatele vždy musí dojít k vyvětrání místnosti.

Vstup návštěvy do zařízení

 • Všechny návštěvy v dohodnutý termín vyčkají před domem na pracovníka, se kterým provede záznam do knihy návštěv (uvedení jména a příjmení, jména navštíveného uživatele, čas návštěvy, tel. kontakt). Návštěvníkovi bude změřena tělesná teplota, v případě, že bude vyšší než 37°C nebo bude patrný pozitivní příznak nemoci, návštěva nebude doporučena z důvodu možného ohrožení zdraví navštěvované osoby a dalších uživatelů služby.
 • Bez ochranných pomůcek – roušky či respirátoru nebude návštěva vpuštěna do služby.
 • Před vstupem do zařízení a při odchodu provede každý návštěvník desinfekci rukou.

Průběh návštěvy

 • K návštěvě je využíván pouze určený prostor, v případě příznivého počasí jsou vhodnější prostory mimo službu.
 • Uživatel je zabezpečen rouškou.
 • Návštěvě je doporučeno dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami minimálně 2 metry.
 • Omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu – posuzováno individuálně.