Chráněné bydlení Kroměříž - Aktuality

5.12.2017

Dne 8.11.2017 zahájila v Kroměříži provoz pobytová služba Chráněné bydlení. Jedná se o pobytovou sociální službu, která je určena lidem se zdravotním postižením, kteří při zvládání běžného života potřebují nízkou až střední míru podpory. Dne 5. prosince 2017 proběhlo v prostorách Chráněného bydlení Kroměříž slavnostní otevření pro veřejnost. Všem zúčastněným děkujeme za návštěvu.