Chráněné bydlení Jarošov - Podmínky pro povolení návštěv

Od 25.5.2020 lze donášet a předávat věci uživatelům Chráněného bydlení – Jarošov, jsou umožněny návštěvy u uživatelů Chráněného bydlení – Jarošov, každý den, za dodržení všech níže uvedených podmínek (do odvolání):

 

Podmínky pro povolení návštěv v době příznivé epidemiologické situace (mírnější forma):

  • Je nutné předchozí domluvení/nahlášení návštěvy (telefonicky nebo jinou vzdálenou formou),
  • navštěvující osoba při vstupu do Chráněného bydlení Jarošov musí provést desinfekci rukou, která je u hlavních dveří,
  • musí mít vlastní ochranné prostředky – rouška, popřípadě rukavice,
  • je vhodné, aby se osoba nahlásila v kanceláři u pracovníků, kde jí bude změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva nedoporučena z důvodu možného ohrožení na zdraví navštěvované osoby a dalších uživatel služby,
  • zapíše se do knihy návštěv, kde bude uvedeno: datum návštěvy, čas návštěvy od – do, jméno, příjmení, telefon, navštěvovaná osoba.

 

  • Návštěvy mohou probíhat v režimu max. dvě dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném čase,
  • návštěvy je možné uskutečňovat v pokojích uživatelů, v případě dvoulůžkového pokoje po dohodě se spolubydlícím nebo ve venkovních prostorách Chráněného bydlení Jarošov,
  • návštěva nesmí rušit ostatní uživatele a narušovat jejich soukromí,
  • návštěvy nemohou používat sociální zařízení v objektu služby,
  • návštěvám je doporučeno dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami min 2 m.

 

Kde nás najdete