Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem - Chráněné bydlení

V Chráněném bydlení Bystřice pod Hostýnem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služba poskytuje tyto základní činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., o sociálních službách:

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
b) poskytnutí ubytování
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
g) sociálně terapeutické činnosti
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 

Sociální služba je poskytována na adrese Tyršova 1145, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, doprovody v rámci základních činností mohou být realizovány i mimo adresu chráněného bydlení.

Kapacita celoroční nepřetržité pobytové sociální služby v Chráněném bydlení Bystřice pod Hostýnem je 10 uživatelů.