Chráněné bydlení Boršice - Aktuality

Pravidla pro realizaci návštěv v CHB Boršice


Od 25.5.2020 jsou umožněny návštěvy u uživatelů každý den od 8 do 19 hod. za dodržení všech níže uvedených opatření (do odvolání):


• při vstupu do objektu je návštěvníkovi pracovníkem na směně změřena teplota
• každá navštěvující osoba je dotazována na symptomy koronavirové nákazy v případě příznaků je návštěva zakázána
• návštěvník do „Knihy návštěv“ uvede své jméno a telefonický kontakt
• návštěvník provede desinfekci obuvi a nazuje si jednorázové návleky na obuv
• návštěvník odloží vlastní roušku, provede desinfekci rukou a použije jednorázovou roušku, která je k dispozici ve vstupu do objektu
• návštěvy uživatelů jsou realizovány na pokoji uživatele, v případě vhodného počasí je možné realizovat návštěvu v prostorách zahrady
• je zajištěné dodržování odstupů min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků
• návštěvník se nesmí pohybovat v dalších prostorách objektu, ani využívat sociální zařízení v objektu
• u jednoho uživatele je povolena návštěva nejvíce dvou osob v jednom čase
• v případě dárků a donesených potravin (jen trvanlivé), doporučujeme jejich výběr tak, aby byla možno provést desinfekci, nebo odložení spotřeby o 48 hodin
• po ukončení návštěvy je v pokoji uživatele provedena desinfekce a pokoj je důkladně odvětrán, při uskutečnění návštěvy v zahradě je provedena desinfekce stolu a sedacího nábytku
• omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu – posuzováno individuálně


Boršice 22.5.2020, Eva Copláková

Kde nás najdete