Chráněné bydlení Boršice - Aktuality

Pravidla pro realizaci návštěv v ChB Boršice

Od 25.5.2020 jsou umožněny návštěvy uživatelů každý den od 8 do 19 hod. za dodržení všech níže uvedených opatření (do odvolání):

 • po ukončení návštěvy je v pokoji uživatele provedena desinfekce a pokoj je důkladně odvětrán, při uskutečnění návštěvy v zahradě je provedena desinfekce stolu a sedacího nábytku
 • návštěvník se nesmí pohybovat v dalších prostorách objektu, ani využívat sociální zařízení v objektu,
 • u jednoho uživatele je povolena návštěva nejvíce dvou osob v jednom čase,
 • návštěvník provede desinfekci rukou virucidní desinfekcí, která je připravena u vstupu do chráněného bydlení,
 • návštěvník do „Knihy návštěv“ uvede své jméno a příjmení a telefonický kontakt,
 • při vstupu do objektu je návštěvníkovi pracovníkem na směně změřena teplota,
 • každá navštěvující osoba je dotazována na symptomy koronavirové nákazy, v případě  patrných příznaků je návštěva zakázána,
 • návštěvník provede desinfekci obuvi a nazuje si jednorázové návleky na obuv,
 • návštěvy uživatelů jsou realizovány na pokoji uživatele (v případě dvoulůžkového pokoje po dohodě se spolubydlícím), v případě vhodného počasí je možné realizovat návštěvu v prostorách zahrady,
 • návštěvám je doporučeno dodržování odstupů min. 1,5 metry mezi různými osobami  s výjimkou rodinných příslušníků,
 • v případě dárků a donesených potravin (jen trvanlivé), doporučujeme jejich výběr tak, aby byla možno provést desinfekci, nebo odložení spotřeby o 48 hodin
 • omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu – posuzováno individuálně.

 

Boršice 27.7.2020, Mgr. Jana Sentlová

Kde nás najdete