Centrum bydlení pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod - Poskytované služby

Chráněné bydlení poskytuje služby, které obsahují tyto základní činnosti:

  •  poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  •  poskytnutí ubytování,
  •  pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  •  výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  •  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  •  sociálně terapeutické činnosti,
  •  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele. Služba chráněné bydlení má formu skupinového bydlení