Centrum bydlení pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod - Aktuality

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

 Chráněného bydlení Slavičín

Uživatelům Chráněného bydlení Slavičín jsou umožněny návštěvy každý den, za dodržení všech níže uvedených podmínek (do odvolání): 

Návštěvy v domovech pro soby se zdravotním postižením, chráněných bydleních jsou možné na základě výjimek, a to u nezletilých uživatelů sociálních služeb, uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností, u uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením, u uživatelů, kde to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace a u uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění na základě usnesení č. 1264.

Pravidla:

 • Je doporučeno, aby se návštěva předem ohlásila, a to telefonicky na tel. čísle 605 526 749 nebo e-mailem: chb.slavicin@ssluh.cz.
 • Testování návštěv není nutné.
 • Návštěvy mohou probíhat v režimu max. dvě dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném čase.
 • Je vhodné, aby se návštěva nahlásila kanceláři pracovníků, kde bude dotazována, zda se u ní neprojevují příznaky onemocnění COVID 19 a zapíše se do návštěvní knihy. Záznam obsahuje datum, jméno, příjmení, telefon, čas návštěvy.
 • Návštěva nesmí rušit ostatní uživatele a narušovat jejich soukromí!
 • Doporučuje se pobyt návštěvy uskutečnit ve venkovních prostorech je-li to možné.
 • Při vstupu do chráněného bydlení musí navštěvující osoba provést desinfekci rukou, která je u hlavního vchodu do chráněného bydlení.
 • Navštěvující osoba musí mít ochranu nosu a úst (respirátor nebo roušku) ve všech vnitřních prostorech chráněného bydlení. Ochranné prostředky návštěvám služba chráněné bydlení neposkytuje.
 • Koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci osob.
 • Návštěvy nemohou používat sociální zařízení v objektu služby.
 • Návštěvám je doporučeno dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami min 2 m.
 • Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem.

Děkujeme za pochopení a za zodpovědné jednání.

 

Mgr. Klára Novotná, vedoucí zařízení