Centrum bydlení pro osoby se zdravotním postižením Uherské Hradiště - Poskytované služby

Poskytované služby

 

Sociální služba typu chráněné bydlení zajišťuje podle individuálních potřeb člověka tyto základní činnosti, dle § 17 vyhlášky č. 505/2006 Sb.:

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 b) poskytnutí ubytování:

 c) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 f) sociálně terapeutické činnosti:

 g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 h) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: