Centrum bydlení pro osoby se zdravotním postižením Uherské Hradiště - Aktuality

Návštěvy na Chráněném bydlení Nedakonice

Návštěvy u uživatelů jsou možné za dodržení všech níže uvedených podmínek:

  • Návštěva se ohlásí u pracovníka, je vhodné se ohlásit předem na tel: 731 094 405, nebo mail: chb.nedakonice@ssluh.cz
  • Při vstupu do chráněného bydlení musí navštěvující osoba provést desinfekci obuvi a rukou virucidní desinfekcí, která je u vchodu do chráněného bydlení.
  • Navštěvující osoba musí mít ochranu nosu a úst (respirátor nebo roušku) ve všech vnitřních prostorech chráněného bydlení. Ochranné prostředky návštěvám služba chráněné bydlení neposkytuje.
  • Navštěvující osoba se zapíše do knihy návštěv, kde uvede: datum návštěvy, čas návštěvy od – do, jméno a příjmení, kontakt, jméno navštívené osoby.
  • Návštěvy mohou probíhat v režimu max. dvě dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném čase. Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.
  • Návštěvy je možné uskutečňovat v pokojích uživatelů, v případě dvoulůžkového pokoje po dohodě se spolubydlícím, nebo ve venkovních prostorách chráněného bydlení.
  • Návštěvám je doporučeno dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami min. 2 m.
  • Návštěvy nemohou používat sociální zařízení v objektu služby.