Centrum bydlení pro osoby se zdravotním postižením Uherské Hradiště - Kontakt

Chráněné bydlení Boršice
Boršice 176, Boršice 687 09

mobil:730 147 379
email: chb.borsice@ssluh.cz

 

Vedoucí zařízení:
Mgr. Jana Sentlová
mobil:730 587 559
email: jana.sentlova@ssluh.cz

Sociální pracovnice:
mobil: 734 642 022
e-mail: lucie.foltynova@ssluh.cz