Centrum bydlení pro osoby se zdravotním postižením Uherské Hradiště - Aktuality

Pravidla pro realizaci návštěv v Chráněném bydlení Boršice

 •  Návštěvy v chráněném bydlení jsou možné na základě výjimek, a to u uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností, u uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením, u uživatelů, kde to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace a u uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění na základě usnesení č. 1264.

          Tuto výjimku potvrzuje vedoucí konkrétní služby.

 

 • Návštěva si musí sama obstarat vlastní respirátor a používat jej.
 • Testování návštěv není nutné.

 

Od 5.12.2020 jsou umožněny návštěvy uživatelů každý den od 8 do 19 hod. za dodržení všech níže uvedených opatření (do odvolání):

 

 • návštěva je telefonicky nebo mailem ohlášena
 • při vstupu do objektu je návštěvníkovi zaměstnancem na směně změřena teplota - návštěva není povolena, při hodnotě 37,5 °C a více,
 • každá navštěvující osoba je dotazována na symptomy koronavirové nákazy, v případě patrných příznaků je návštěva zakázána,
 • návštěvník do „Knihy návštěv“ uvede své jméno a příjmení a telefonický kontakt,
 • návštěvník si nazuje jednorázové návleky na obuv a provede desinfekci rukou virucidní desinfekcí, která je připravena u vstupu do chráněného bydlení,
 • návštěvník má povinnost používal ochranu úst a nosu po celou dobu trvání návštěvy (vlastní respirátor),
 • návštěvy uživatelů jsou realizovány na pokoji uživatele (v případě dvoulůžkového pokoje po dohodě se spolubydlícím), v případě vhodného počasí je možné realizovat návštěvu v prostorách zahrady,
 • návštěvník si se zaměstnanci dohodne čas ukončení návštěvy,
 • návštěvník se nesmí pohybovat v dalších prostorách objektu, ani využívat sociální zařízení v objektu,
 • u jednoho uživatele je povolena návštěva nejvíce dvou osob v jednom čase,
 • návštěvám je doporučeno dodržování odstupů min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků,
 • po ukončení návštěvy je v pokoji uživatele provedena desinfekce a pokoj je důkladně odvětrán, při uskutečnění návštěvy v zahradě je provedena desinfekce stolu a sedacího nábytku

 

Boršice, vedoucí Mgr. Jana Sentlová