DZP Uherský Brod

Rada Zlínského kraje, usnesení č. 0515/R17/19 ze dne 8.7.2019 schválila zastavení přijímání klientů s cílem snižování kapacity v souladu s Aktualizací č. 1 Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období 2015-2020, uvedenou v příloze č. 0532-19-P03, ve službách poskytovaných v organizačních jednotkách začleněných do příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČO 00092096

Do doby, než bude dosažena kapacita Domova pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod, stanovená výše uvedeným usnesením Rady Zlínského kraje, budou přijaté žádosti o poskytnutí sociální služby zamítnuty s odkazem na usnesení Rady Zlínského kraje.

Po dosažení kapacity stanovené Usnesením Rady Zlínského kraje č. 0515/R17/19 bude toto zveřejněno na webových stránkách zařízení. V souladu s tímto si mohou žadatelé podávat žádosti o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod, které budou řešeny standardním postupem.

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor sociálních věcí, rozhodl dne 27. 09. 2018 podle § 82 odst. 2 zákona o sociálních službách v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o ukončení služby typu Týdenní stacionář ke dni 31. 12. 2018, poskytovaném v Domově pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod.

Dne 26. 2. 2018 Usnesením č. 0155/R06/18 schválila Rada Zlínského kraje „Transformační plán“ sociální služby typu domovy pro osoby se zdravotním postižením, identifikátor 3212835, poskytované v Domově pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod. Schválený dokument transformačního plánu naleznete ve složce Dokumenty. Tímto úkonem se stává „Transformační plán“ platným a závazným pro všechny zaměstnance a klienty DZP Uherský Brod, kteří se jím musí řídit, a pokud to bude možné, naplnit jeho znění a cíle.