Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace - NEOBYČEJNÁ POMOC V NEOBYČEJNÝ ČAS

Od 24.12. většina naší společnosti má prostor ke klidnému a pokojnému prožívání vánočních svátků v kruhu svých blízkých. V Domově pro osoby se zdravotním postižením Zborovice tomu bylo ale letos trochu jinak, protože nemoc Covid-19 ve velkém rozsahu zasáhla toto sociální zařízení právě přes vánoční svátky. Kromě uživatelů onemocněla také velká část pracovníků. Společným úsilím se podařilo najít ochotné lidi a také pracovníky z našich služeb chráněné bydlení, kteří nahradili práci našich pečovatelek, a to i přes vánoční období. Těsně před vánočními svátky jsme řešili akutní výpadek zdravotních sester. 

Na výzvu o akutní potřebě pomoci zdravotní sestry zareagovala paní Kateřina Machů, která během roku pracuje  v nemocnici v Praze. Paní Kateřina na sociální síti zaregistrovala tuto výzvu a rozhodla se i přes velkou vzdálenost věnovat své dva volné dny mezi svými směnami našemu domovu pro nás v nejtěžším období 26. a 27. 12.2020. Aby mohla být v DZP Zborovice, ubytovala se na hotelu v Kroměříži a dojížděla do DZP Zborovice.

Přes vánoční období byl nemocí Covid-19 ve větším rozsahu zasažen také Domov seniorů v Uh. Hradišti.  Je skutečně obdivuhodné, že  pomoc nad rámec svých pracovních povinností nabídli  pracovníci z ostatních sociálních služeb naší organizace ve svém, jistě zaslouženém volnu o vánočních svátcích.

Děkujeme tímto všem, kteří se vzdali vánočního tepla svých domovů, zvláště pak paní Kateřině, za neobyčejnou pomoc v neobyčejný vánoční čas!

                                                                                                                                                    Marie Fremlová, ředitelka SSL Uh. Hradiště