INFORMACE O NÁVŠTĚVÁCH

INFORMACE O NÁVŠTĚVÁCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH OD 5.12.2020

 

 

DOMOVY PRO SENIORY, DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM, ODLEHČOVACÍ POBYTOVÁ SLUŽBA

 

Na základě Usnesení vlády č. 1264 je dána možnost návštěv v klientů ve službách DS, DZR, OS

 

 

 

 

 

Organizace Sociální služby Uherské Hradiště p. o., nebude provádět testování POC testy příchozím návštěvám z důvodu nedostatečné kapacity zdravotnického personálu v sociálních službách. 

 

Testování POC testy  provádí:

 

IFCOR Uherské Hradiště

ve dnech čtvrtek, pátek od  12:00 – 13:00 hodin

Stojanova 1336, 686 01 Uherské Hradiště

Telefon: 800 190 195

 

 

Návštěvy klientů domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a odlehčovacích služeb mohou pro testování POC antigenní test využít odběrová místa:

 

 

Bližší informace  jsou uvedeny u každé jednotlivé sociální služby.

 

 

Ing. Marie Fremlová

Ředitelka organizace

 

  1. 12. 2020