mail home

Volná pracovní místa

 

 Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace vyhlašují výběrové řízení

    


     Pracovní pozice

KUCHAŘ/KUCHAŘKA

Náplň práce

výroba a výdej technologicky náročných teplých jídel,

výroba a výdej běžných druhů teplých jídel a moučníků,

výroba a výdej běžných jídel studené kuchyně.

Pracovní poměr

Zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost s možností stálého pracovního poměru

Pracovní úvazek

40 hodin týdně, nerovnoměrné rozvržení pracovní doby ( so + ne)

Platová třída, dovolená

5. platová třída – 18.240 Kč, zákonné příplatky,  možnost osobního příplatku po uplynutí zkušební doby,

5 týdnů + 1 den řádná dovolená

Místo výkonu práce

Domov se zvláštním režimem Kvasice, Parková 21, 768 21 Kvasice

Požadavky pro vznik pracovního poměru

Vyučení v oboru, bezúhonnost, samostatnost

Nástup ihned

 Zájemci o tuto pracovní pozici předají osobně nebo zašlou poštou na adresu Domov se zvláštním režimem Kvasice, Parková 21, 768 21 Kvasice nebo elektronicky na e-mailovou adresu monika.vymazalova @ssluh.cz  profesní životopis. 

Pro další informace kontaktujte vedoucí kuchařku p. Kochaníčkovou, tel. 737 866 204

 


   

Volné pracovní místo:

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Náplň práce:

Poskytování přímé obslužné péče o uživatele domova 

Pracovní poměr:

1.12.2018

Pracovní úvazek, dovolená:

37,5 hod./týd., 5 týdnů + 1 den řádná dovolená + 1 týden dodatková dovolená

Platová třída:

4. platová třída (18480 Kč+ zákonné příplatky)

Místo výkonu práce:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Vincentinum, Nádvoří 305. 687 06 Velehrad

Požadavky pro vznik pracovního poměru:

střední vzdělání s výučním listem

Zašlete:

profesní životopis

Kontakt:

Ing. Marečková, 572571110,  milena.mareckova@ssluh.cz Zájemcio tuto pozici zašlou životopis.

Poznámka k volnému pracovnímu místu:

 

 


 

Volné pracovní místo:

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

Náplň práce:

Provádění obtížných pečovatelských prací spojených s přímým stykem s klienty s fyzickými a psychickými obtížemi. Nákupy, péče o prádlo a provádění pohybové aktivizace klientů. Vedení klienta k samostatnosti, nácvik dovedností, rozvíjení jeho vlastních schopností při sebeobsluze a pomoc při naplňování jeho osobních cílů.

Podpora při vytváření, prohlubování a upevňování základních hygienických a pracovních návyků při péči o klienty. Spolupráce na posilování sociálních a společenských kontaktů klientů (základní výchovná nepedagogická činnost).

Sledování potřeb klienta a vedení individuálních záznamů o průběhu sociální služby (tzv. klíčový pracovník v sociálních službách). Řešení záležitostí spojených s poskytovanou službou, případně zprostředkování kontaktu klienta s kompetentním pracovníkem.

Pracovní poměr:

Nástup od 1. 2. 2019

Pracovník v sociálních službách pro službu domov pro seniory.

Pracovník v sociálních službách pro službu domov se zvláštním režimem.

Pracovní úvazek, dovolená:

Nepřetržitý provoz (12 hodinové směny).

26 dnů ŘD.

Platová třída:

5. platová třída (platový tarif 19 250,-) + zákonné příplatky

Dále nabízíme:

Příspěvek z FKSP. Zdarma účast na vzdělávacích kurzech.

Příjemné pracovní prostředí.

Místo výkonu práce:

Domov pro seniory Nezdenice
Nezdenice 233
687 32 Nezdenice

Požadavky pro vznik pracovního poměru:

Minimálně střední vzdělání s výučním listem, bezúhonnost a zdravotní způsobilost.

Kladný vztah k seniorům a lidem se zdravotním postižením, trpělivost a zodpovědnost.

Výhodou: vyšší vzdělání, kurz pracovníka v sociálních službách

dovednost základní práce na PC, praxe v sociálních službách     

Přineste s sebou:

Životopis a psací potřeby.

Kontakt:

Mgr. Martin Liška

572 610 801, 730 808 784

martin.liska@ssluh.cz

Poznámka k volnému pracovnímu místu:

Výběrové řízení proběhne dne 28. 11. 2018 v 9:00 v kanceláři vedoucího DS Nezdenice.

Svoji účast prosím písemně potvrďte na martin.liska@ssluh.cz nebo telefonicky na 730 808 784.

 


  

Volné pracovní místo:

VEDOUCÍ SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY A CHRÁNĚNÝCH BYDLENÍ

Náplň práce:

komplexní koordinace ekonomické, personální, technické, provozní správy organizačních jednotek

Pracovní poměr:

od 1. 1. 2019 nebo dle dohody, doba určitá 1 rok s možností prodloužení

Pracovní úvazek, dovolená:

40 hod./týd., 5 týdnů + 1 den řádná dovolená

Platová třída:

11. platová třída (Nařízení vlády 341/2017, Příloha č. 1)

Místo výkonu práce:

Sociálně terapeutická dílna - Masarykovo náměstí 21, Uh. Hradiště

Chráněné bydlení - Rostislavova 686, 671 Uh. Hradiště

Chráněné bydlení - Velehradská 2196, Staré Město

Požadavky pro vznik pracovního poměru:

vysokoškolské vzdělání

Zašlete:

profesní životopis, kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, koncepci řízení chráněných bydlení – max. 3 strany tištěného textu A4 nejpozději do 30.11.2018

Kontakt:

lenka.cechalova@ssluh.cz

Poznámka k volnému pracovnímu místu:

dále požadujeme: zkušenosti s vedením týmu, orientace v problematice řízení příspěvkové organizace, dobré organizační a komunikační dovednosti, kreativita, dynamičnost, cílevědomost a samostatnost, řidičský průkaz sk. B.

 


 

Volné pracovní místo:

Vedoucí úseku přímé obslužné péče pro službu DZR

Náplň práce:

Zpracování metodiky, organizování a zajišťování přímé obslužné péče a základní výchovné nepedagogické činnosti v rámci provádění příslušné služby sociální péče včetně provádění prací souvisejících s přípravou těchto procesů (základní výchovná nepedagogická činnost).

Plánování průběhu poskytování sociální služby včetně jejího hodnocení podle osobních cílů, potřeb a schopností klienta.

Personální činnosti (výběr zaměstnanců, hodnocení zaměstnanců, zpracování docházky, plány a čerpání dovolené, práce s osobním ohodnocením, navrhování odměn, kontrolní činnost, nastavení služeb, personálního obsazení, zpracování rozpisů, aj.).

Vzdělávání (výběr a organizování vhodných školení, dohled nad vzděláváním pracovníků v sociálních službách).

Úzká spolupráce se sociálními pracovnicemi, vedoucí sestrou, vedoucím zařízení, ředitelstvím SSLUH, aj.

Pracovní poměr:

Hlavní pracovní poměr, pracovní smlouva na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou.

Nástup k 1. 2. 2019.

Pracovní úvazek, dovolená:

Pružná pracovní doba.

26 dnů ŘD.

Platová třída:

8. platová třída (tarif 18120 Kč  27310 Kč ) + zákonné příplatky

Dále nabízíme:

Příspěvek z FKSP.

Zdarma účast na vzdělávacích kurzech a stážích.

Příjemné pracovní prostředí.

Místo výkonu práce:

Domov pro seniory Nezdenice
Nezdenice 233
687 32 Nezdenice

Požadavky pro vznik pracovního poměru:

Minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou.

Čistý trestní rejstřík.

Kvalifikace pracovníka v sociálních službách dle Zákona č. 108/2006 Sb. (ust. § 116), praxe v sociálních službách.

Orientace v legislativě, zejména znalost Zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb., orientace ve Standardech kvality.

Dobrá znalost práce na PC, zejména MS Office.

Motivovanost, cílevědomost, trpělivost a zodpovědnost.

Výhodou

Zkušenosti s vedením lidí.

Zkušenosti s praktickým poskytováním přímé obslužné péče.

Znalost IS Cygnus 2.

Přineste s sebou:

Strukturovaný životopis a psací potřeby.

Zašlete s předstihem:

Písemně zpracovanou představu o řízení a fungování úseku přímé péče v rozsahu cca 1-3 strany A4.

Motivační dopis.

Kontakt:

Mgr. Martin Liška

572 610 801, 730 808 784

martin.liska@ssluh.cz

Poznámka k volnému pracovnímu místu:

Výběrové řízení proběhne dne 29. 11. 2018 v 9:00 v kanceláři vedoucího DS Nezdenice.

Písemně zpracovanou představu o řízení a fungování úseku přímé péče, motivační dopis a potvrzení Vaší účasti ve výběrovém řízení zašlete nejpozději do 28. 11. 2018 na martin.liska@ssluh.cz

  


 

Volné pracovní místo:

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

Náplň práce:

Provádění cíleného sociálního šetření u osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, analýza této situace a poskytování navazujícího sociálního poradenství k jejímu řešení.

Posuzování individuálních potřeb seniorů v nepříznivé sociální situaci, tvorba návrhů jejího řešení, společné plánování a hodnocení.

Vedení případové dokumentace a zpracování citlivých dat a osobních údajů.

Řešení nepříznivé sociální situace seniorů s využitím metod a technik sociální práce, která je souhrnem odborných činností a postupů k řešení sociálních problémů a utváření žádoucích životních podmínek pro sociální fungování jedince.

Zajišťování spolupráce a vzájemné informovanosti mezi poskytovateli sociálních služeb, poskytovateli zdravotních služeb, úřady práce, obecními a krajskými úřady, Policií České republiky, obecní policií a orgány veřejné moci.

Tvorba koncepce sociální práce v zařízeních sociálních služeb, tvorba standardů kvality.

Zajišťování naplnění kapacity DS Nezdenice, provádění přijetí nových uživatelů a komunikace s rodinnými příslušníky.

Pracovní poměr:

Hlavní pracovní poměr, pracovní smlouva na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou.

Nástup k 1. 2. 2019.

Pracovní úvazek, dovolená:

0,5 úvazku

Pružná pracovní doba.

26 dnů ŘD.

Platová třída:

10. platová třída (tarif 21300 Kč - 32070 Kč)

Dále nabízíme:

Příspěvek z FKSP.

Zdarma účast na vzdělávacích kurzech a stážích.

Příjemné pracovní prostředí.

Místo výkonu práce:

Domov pro seniory Nezdenice
Nezdenice 233
687 32 Nezdenice

Požadavky pro vznik pracovního poměru:

Kvalifikace sociálního pracovníka dle Zákona č. 108/2006 Sb. (ust. § 110).

Orientace v legislativě, zejména znalost Zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb., orientace ve Standardech kvality.

Dobrá znalost práce na PC, zejména MS Office.

Důležitý empatický přístup, motivovanost, cílevědomost, trpělivost a zodpovědnost.

Řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič.

Výhodou

Praxe v sociálních službách.

Znalost IS Cygnus 2.

Přineste s sebou:

Strukturovaný životopis a psací potřeby.

Zašlete s předstihem:

Motivační dopis.

Kontakt:

Mgr. Martin Liška

572 610 801, 730 808 784

martin.liska@ssluh.cz

Poznámka k volnému pracovnímu místu:

Výběrové řízení proběhne dne 29. 11. 2018 v 9:00 v kanceláři vedoucího DS Nezdenice.

Motivační dopis a potvrzení Vaší účasti ve výběrovém řízení zašlete nejpozději do 28. 11. 2018 na martin.liska@ssluh.cz

 


Volné pracovní místo:

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Náplň práce:

Pomoc při zajištění chodu domácnosti, nákupy, péče o prádlo a aktivizace klientů.

Poskytuje pomoc při vytváření základních sociálních a společenských kontaktů, posilování životní aktivizace klientů a uspokojování jejich psychosociálních potřeb.

Vedení klienta k samostatnosti, nácvik dovedností, rozvíjení vlastních schopností při sebeobsluze a pomáhá při naplňování osobních cílů.

Sledování potřeb klienta a vedení individuálních záznamů o průběhu sociální služby. Řešení záležitostí spojených s poskytovanou službou, případně zprostředkování kontaktu klienta s kompetentním pracovníkem.

Vedení evidence osobních financí, financí pro osobní potřebu a financí k nákupům uživatelů na základě pověření zaměstnance SSLUH k vedení a evidenci zůstatků finančních prostředků uživatele.

Hospodaření s finančními prostředky klienta, nákupy a evidence jeho majetku na základě pověření (zajišťování společných nákupů s klientem).

Řídí se zákonem č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, platnými řády, organizačními směrnicemi a interními pravidly s předpisy CHB Luhačovice.

Pracovní poměr:

od 1.1.2019, hlavní pracovní poměr, pracovní smlouva na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou.

Pracovní úvazek, dovolená:

0,8 úvazku pracovník v sociálních službách

30 hod./týd., 5 týdnů + 1 den řádná dovolená + 1 týden dodatková dovolená

Platová třída:

5. platová třída, tarif 19250 Kč + příplatky

Místo výkonu práce:

Chráněné bydlení Luhačovice

Mlýnská 560

763 26 Luhačovice

Požadavky pro vznik pracovního poměru:

Minimálně střední vzdělání s výučním listem, bezúhonnost a zdravotní způsobilost.

Důležitý empatický přístup, motivovanost, cílevědomost, trpělivost a zodpovědnost.

Řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič.

Výhodou

Vyšší vzdělání, znalost programu IS Cygnus 2, kurz pracovníka v sociálních službách

Zašlete:

Strukturovaný životopis, kopie dokladu o nevyšším dosaženém vzdělání, výpis z trestního rejstříku starý maximálně 3 měsíce

Kontakt:

Mgr. Klára Novotná, 734 790 437, klara.novotna@ssluh.cz

Poznámka k volnému pracovnímu místu:

Výběrové řízení proběhne dne 4. 12. 2018 v 11:00 v kanceláři vedoucí zařízení CHB Luhačovice.

Motivační dopis, životopis, potvrzení Vaší účasti ve výběrovém řízení zašlete nejpozději do 30. 11. 2018 na e-mail klara.novotna@ssluh.cz

 bbb


 

Volné pracovní místo:

Sociální pracovnice + účetní zařízení

Náplň práce:

Náplň práce sociální pracovnice:

Provádění cíleného sociálního šetření u osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, analýza této situace a poskytování navazujícího sociálního poradenství k jejímu řešení.

Posuzování individuálních potřeb osob, skupin a komunit v nepříznivé sociální situaci, tvorba návrhů jejího řešení, společné plánování a hodnocení.

Zajišťování spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli sociálních služeb, poskytovateli zdravotních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obecními a krajskými úřady, Policií České republiky, obecní policií a orgány veřejné moci.

Sociálně-právní poradenství, analytická a metodická činnost v sociální péči v zařízení sociálních služeb. Vytváření podmínek pro zapojení klientů do společenského procesu za účelem sociálního začlenění i mimo rámec zařízení sociálních služeb.

Řešení sociálně-právních a sociálně zdravotních problémů klientů aplikací odborných metod sociální práce, diagnostická činnost, poradenství; účast na jednání se správními orgány a jinými organizacemi a odborníky v zájmu klientů.

Zabezpečení základních sociálních agend včetně zajišťování standardní dokumentace.

Vedení jednání se zájemcem o službu, včetně přípravy smluv.

Zajišťování informací a odborných podkladů pro sociální práci včetně jejich zpracování.

Vyhledávání možností aktivizačních činností včetně hledání pracovního uplatnění pro klienty.

Vedení spisové dokumentace uživatelů. (sociální spisy)

Zabezpečování písemného styku CHB s nejširší veřejností.

Vytváření, úpravy a doplňování Standardů kvality sociálních služeb dle vyhlášky 505/2006 Sb. pro CHB Luhačovice.

Náplň práce účetní zařízení:

Vedení ekonomické agendy zařízení.

Samostatné účtování na úseku účetnictví, například majetku, pohledávek a závazků, na úseku zúčtovacích vztahů k odběratelům, dodavatelům a zaměstnancům a zúčtování daní a dotací, na úseku finančních prostředků a zdrojů, pohledávek a závazků.

Zajišťování inventarizace majetku a závazků. Příprava a realizace inventur. Vedení evidence klíčů.

Sestavení limitovaných příslibů, vedení FKSP na zařízení, evidence odpadů, sestavování objednávek. Vedení stravovací jednotky, provádění kontrol dle tabulky. Evidence strávníků (uživatelé – odpadlé dny).

Vedení pokladny a vedení energetického managementu pro zřizovatele.

Pracovní poměr:

od 1.1.2019, hlavní pracovní poměr, pracovní smlouva na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou.

Pracovní úvazek, dovolená:

0,8 úvazku sociální pracovnice

0,2 úvazku účetní zařízení

26 dnů ŘD

Platová třída:

Sociální pracovnice
10. platová třída (tarif 21300 Kč - 32070 Kč), Účetní zařízení 8. platová třída (15450 Kč - 23230 Kč) 

Místo výkonu práce:

Chráněné bydlení Luhačovice

Mlýnská 560

763 26 Luhačovice

Požadavky pro vznik pracovního poměru:

Kvalifikace sociálního pracovníka dle Zákona č. 108/2006 Sb. (ust. § 110).

Orientace v legislativě, zejména znalost Zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb., orientace ve Standardech kvality.

Dobrá znalost práce na PC, zejména MS Office.

Důležitý empatický přístup, motivovanost, cílevědomost, trpělivost a zodpovědnost.

Řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič.

Výhodou

Praxe v sociálních službách.

Znalost IS Cygnus 2.

Praxe v oblasti účetnictví.

Zašlete

Strukturovaný životopis, motivační dopis, kopii dokladu o nevyšším dosaženém vzdělání, výpis z trestního rejstříku starý maximálně 3 měsíce

Kontakt:

Mgr. Klára Novotná, 734 790 437, klara.novotna@ssluh.cz

Poznámka k volnému pracovnímu místu:

Výběrové řízení proběhne dne 4. 12. 2018 v 10:00 v kanceláři vedoucí zařízení CHB Luhačovice.

Motivační dopis, životopis, potvrzení Vaší účasti ve výběrovém řízení zašlete nejpozději do 30. 11. 2018 na e-mail klara.novotna@ssluh.cz

 


Pracovní pozice:

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Náplň práce:

Provádění cíleného sociálního šetření u osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, analýza této situace a poskytování navazujícího sociálního poradenství k jejímu řešení. Posuzování individuálních potřeb osob v nepříznivé sociální situaci, tvorba návrhů jejího řešení, společné plánování, kontrola a hodnocení

Základní výchovná nepedagogická činnost

Pracovní poměr:

Od 1.2.2019  zástup po dobu mateřské dovolené, poté  doba určitá 

Pracovní úvazek, dovolená:

40 hodin týdně, jednosměnný provoz, Řádná dovolená 5 týdnů + 1 den

Platová třída

0,6 soc. prac. - platová třída 10, tarif 21300,- až 32070,-

0,4 prac. v sociálních službách – platová třída 5, tarif 19250,- Kč + zákonné příplatky

Místo výkonu práce:

0, 6 úvazku sociální pracovník na Sociálně terapeutické dílně Uh. Hradiště, Masarykovo nám. 21, 686 01 Uh. Hradiště a 0,4 úvazku pracovník v sociálních službách na Chráněném bydlení Staré Město, Velehradská 2196, 2197, 686 03 Staré Město

Požadavky pro vznik pracovního poměru:

Vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v oborech zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost apod. dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, řidičský průkaz sk. B, znalost práce na PC, profesní vystupování, samostatné rozhodování, týmová práce, spolehlivost, znalost sociální legislativy, zodpovědnost, pozitivní vztah k práci s osobami se zdravotním postižením.

Zašlete do:

Profesní životopis zašlete nejpozději do 31. 12. 2018 na adresu lucia.chovanova@ssluh.cz

Poznámka:

Praxe v oboru výhodou

 


 

 

Pracovní pozice:

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

Náplň práce:

Provádění cíleného sociálního šetření u osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, analýza této situace a poskytování navazujícího sociálního poradenství k jejímu řešení. Posuzování individuálních potřeb osob v nepříznivé sociální situaci, tvorba návrhů jejího řešení, společné plánování, kontrola a hodnocení.

Pracovní poměr:

Od 1.1.2019 na dobu určitou s možností prodloužení 

Pracovní úvazek, dovolená:

20 hodin týdně, jednosměnný provoz, řádná dovolená 5 týdnů + 1 den

Platová třída

platová třída 10, tarif 21300,- až 32070,- Kč /úvazek

Místo výkonu práce:

Chráněné bydlení Kunovice, Lidická 1502, 686 04 Kunovice

Požadavky pro vznik pracovního poměru:

Vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v oborech zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost apod. dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, řidičský průkaz sk. B, znalost práce na PC, profesní vystupování, samostatné rozhodování, týmová práce, spolehlivost,zodpovědnost, pozitivní vztah k práci s osobami se zdravotním postižením.

Zašlete do:

Profesní životopis zašlete nejpozději do 7. 12. 2018 na adresu marcela.trvajova@ssluh.cz

Poznámka:

Praxe v oboru výhodou

 


 

Volné pracovní místo:

VŠEOBECNÁ SESTRA

Náplň práce:

plánování poskytování ošetřovatelské péče formou ošetřovatelského procesu

Pracovní poměr:

ihned nebo po dohodě (dlouhodobý zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)

Pracovní úvazek, dovolená:

Úvazek 0,75 (30 hod./týdně). nerovnoměrně rozložená pracovní doba

 5 týdnů + 1 den řádná dovolená

Platová třída:

10. platová třída (21300,- - 32070 + zákonné příplatky)

Místo výkonu práce:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Medlovice 90

Požadavky pro vznik pracovního poměru:

min. střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou

Zašlete:

profesní životopis

Kontakt:

Eva Copláková, tel. 572 594 729  eva.coplakova@ssluh.cz

Zájemci o tuto pozici zašlou životopis do 30. 11. 2018.

Poznámka k volnému pracovnímu místu:

Dále požadujeme: pracovitost, pečlivost, samostatnost

  


 

 

Volné pracovní místo:

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH/ÚČETNÍ

Náplň práce:

Podpora při vytváření, prohlubování a upevňování základních hygienických a pracovních návyků při péči o klienty, účtování na úseku účetnictví, inventarizace majetku apod.

Pracovní poměr:

od 1.1.2019 na dobu určitou s možností prodloužení

Pracovní úvazek, dovolená:

40 hod týdně, dovolená  5 týdnů + 1 den řádná dovolená

Platová třída:

pracovník v sociálních službách - tarif 19250 Kč + příplatky/úvazek

účetní - tarif 15450 Kč - 23230 Kč/úvazek

Místo výkonu práce:

Rostislavova 686, Uherské Hradiště

Velehradská 2196, 2197, Staré Město

Požadavky pro vznik pracovního poměru:

min. střední vzdělání s maturitní zkouškou

Zašlete:

profesní životopis

Kontakt:

Profesní životopis zašlete nejpozději do 30.11.2018 na adresu lucia.chovanova@ssluh.cz

Poznámka k volnému pracovnímu místu:

Dále požadujeme: pracovitost, pečlivost, samostatnost, řidičský prukaz sk. B, kurz pracovníka v sociálních službách je výhodou

 

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kde nás najdete