mail home

Poskytnutí finanční podpory z programu "Zajištění dostupnosti 2019"

Poskytnutí finanční podpory z programu „Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019“

Na základě „Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu“ v souladu s „Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019“, který je prováděcím dokumentem „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2016 - 2019“ byla naší organizaci poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 ze dne 4. 2. 2019 ve výši 209 261 800,00 Kč.

 

Kde nás najdete